Według Izby Zbożowo-Paszowej w ostatnich dniach handel ziarnem zbóż na rynku krajowym nieco się ożywił, ale w dalszym ciągu trudno mówić o wyraźnym wzroście rynkowej podaży ziarna. Niemniej jednak na rynku notuje się większe obroty ziarnem pszenicy, pszenżyta i jęczmienia - dodano.

Izba zaznaczyła, że na rynku handlowcy oczekują już na tegoroczne ziarno kukurydzy, jednak w wielu regionach kukurydza nie jest jeszcze dojrzała i główny zbiór raczej nie rozpocznie się wcześniej niż ok. 10 października.

"Zbiory kukurydzy na ziarno lokalnie rozpoczęto na południu, południowym-zachodzie i zachodzie kraju. Osiągane plony są jednak słabe, gdyż zbiory dotyczą kukurydzy uprawianej na gorszych stanowiskach glebowych. Ziarno zbierane na południu kraju charakteryzuje się dużą wilgotnością" - wskazano.

W zależności od regionu kraju ceny oferowane za kukurydzę mokrą - 30 proc. wilgotności - kształtują się obecnie w przedziale 800-910 zł/t, z dostawą w październiku/listopadzie br.

W opinii ekspertów Izby Zbożowo-Paszowej notowany wzrost cen zbóż na giełdach światowych, a także wyraźne osłabienie złotego do głównych walut oraz zwyżka cen oferowanych za ziarno z dostawą do portów wpłynęły na umocnienie cen zbóż oferowanych na rynku krajowym, wzrosły także ceny zbóż przeznaczonych na wywóz zagranicę.

W zależności od regionu kraju ceny pszenicy konsumpcyjnej kształtują się obecnie na poziomie 1530-1620 zł/t, pszenicy paszowej - 1520-1560 zł/t, żyta konsumpcyjnego- 1150-1280 zł/t, żyta paszowe- 1100-1200 zł/t, jęczmienia paszowego - 1250-1350 zł/t, pszenżyta - 1300-1380 zł/t, owsa paszowego - 1050-1200 zł/t, kukurydzy - 1380-1450 zł/t, rzepaku 2900-3000 zł/t.

"W dalszym ciągu oceniamy, iż we wrześniu br. eksport pszenicy przez porty w ramach realizacji wcześniej zawartych kontraktów nieznacznie przekroczył 200 tys. ton. Wyraźnie słabszy niż w poprzednich miesiącach był eksport kukurydzy" - podano w newsletterze Izby.

"Spodziewany spory spadek tegorocznych zbiorów kukurydzy w Niemczech, a także wyraźnie mniejsze zbiory w Rumunii i na Węgrzech powinny wpłynąć na znaczy wzrost popytu na polską kukurydzę w sezonie 2022/23" - dodano.

W odniesieniu do importu przywóz ziarna z Ukrainy i południa Europy pozostaje ograniczony, m.in. w związku z niekorzystnymi relacjami kursowymi i brakiem opłacalności.

Także w ostatnim tygodniu września odnotowano zwyżki cen na giełdach światowych. Ceny pszenicy na giełdzie w Chicago ponownie wzrosły, do najwyższego poziomu od końca czerwca br., głównie z powodu eskalacji napięć pomiędzy Rosją i Ukrainą - wskazali eksperci Izby i firmy Sparks.

W piątek 30 września za pszenicę w kontrakcie grudniowym br. płacono na giełdzie w Chicago 338,56 dol./t, tj. o 4,7 proc. więcej niż przed tygodniem; w kontrakcie marcowym 2023 cena wzrosła o 4,3 proc. i wyniosła 342,46 dol./t.

Notowania pszenicy na paryskiej giełdzie MATIF wzrosły do najwyższego poziomu od trzech miesięcy. Ogłoszenie przez Moskwę aneksji okupowanych regionów Ukrainy dodatkowo zwiększyło napięcia w strefie eksportu zbóż w basenie Morza Czarnego.

W piątek 30 września cena pszenicy w kontrakcie grudniowym 2022 na giełdzie MATIF wyniosła 356,75 euro/t i była o 3,0 proc. wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie macowym 2023 wzrosła o 2,6 proc. i wyniosła 355,00 euro/t.

Najwyższą cenę pszenicy na giełdzie MATIF odnotowano 15 maja br. - było to 438,25 euro/t. 23 lutego br., tj. tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pszenica kosztowała 294 euro/t.