• Izba Zbożowo-Paszowa (IZP) przekazała, że ostatnie dni przyniosły "wyraźne przyspieszenie tempa zbiorów zbóż".
  • Jak zauważono, na zachodzie i południowym zachodzie kraju ziarno zebrano z ok. 90 proc. areału uprawy.
  • Mniejsze zaawansowanie notuje się w centrum i na wschodzie (ok. 70 proc.), a najmniejsze na północy kraju - ok. 60 proc.
  • Oceniono, że w skali całego kraju zboża zebrano z ponad 70 proc. areału uprawy.

Zgodnie z informacją IZP rolnicy starają się jak najszybciej zebrać ziarno zbóż w obawie przed dalszą degradacją jakości. Notowane obfite opady deszczu na początku miesiąca i "obecna upalna pogoda" sprzyjały szybkiemu powstawaniu chorób grzybowych.

Z terenu dochodzą sygnały o występowaniu DON-ów (deoksyniwalenol - toksyna wytwarzana przez grzyby z rodzaju Fusarium na ziarnach m.in. pszenicy, kukurydzy czy jęczmienia) w dostarczanej do punktów skupu pszenicy. Ponadto cały czas potwierdzają się doniesienia płynące z terenu wskazujące na niską zawartość białka w ziarnie pszenicy. Występują także problemy z liczbą opadania w życie i pszenicy - poinformowała Izba Zbożowo-Paszowa.

Jak dodano, wiele wskazuje, iż udział pszenicy paszowej w łącznych zbiorach w kraju będzie "sporo większy od spodziewanego wcześniej". Tym samym premia płacona za pszenicę wysokobiałkową ma być "wyraźnie większa niż w sezonie poprzednim". Zauważono, że ma to już odzwierciedlenie we wzroście cen pszenicy o parametrach konsumpcyjnych, oferowanych przez podmioty skupowe i eksporterów.

Na rynku sporo pszenicy paszowej, mniej konsumpcyjnej 

Wraz z postępującymi żniwami wzrosła podaż ziarna na rynku, zwłaszcza paszowego, w tym przede wszystkim pszenicy paszowej - przekazała IZP. Wskazano, że wielu rolników, którzy już zebrali bądź zbierają dobrej jakości ziarno, decydują się na jego przechowanie, widząc problemy z jakością. Kurczy się natomiast - zauważono - popyt na ziarno paszowe.

Wytwórnie pasz wydają się nie robić dużych zapasów surowca, widząc znaczną podaż ziarna paszowego z tegorocznych zbiorów. W trudniejszej sytuacji znalazły się młyny, które liczyły na dużą podaż ziarna konsumpcyjnego i niższe ceny ziarna konsumpcyjnego z tegorocznych zbiorów - podsumowała IZP.