Warunki pogodowe w kraju sprzyjają zbiorom kukurydzy na ziarno, stąd obecnie notuje się dużo ofert sprzedaży tego zboża. Obecnie, ceny kukurydzy suchej w kraju kształtują się na poziomie od 700 PLN/t na południu do 750-760 PLN/t na północy kraju (ceny loco gospodarstwo). Ceny kukurydzy z dostawą do portów w dalszym ciągu utrzymują się na poziomie 800-810 PLN/t. Z kolei, ceny kukurydzy mokrej (30% wilgotności) kształtują się na poziomie 450-470 PLN/t loco punkt skupu.

W zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale od 680 PLN/t do 750 PLN/t. Ciągle najniższe ceny pszenicy notuje się na wschodzie i południowym wschodzie kraju, a najwyższe na zachodzie i północy. Ceny pszenżyta paszowego w dalszym ciągu kształtują się na poziomie 680-730 PLN/t, ale rynkowa podaż tego zboża z niskim porostem jest uszczuplona. Bardzo mało jest ofert sprzedaży żyta paszowego, którego ceny kształtują się na poziomie 720-750 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Z racji bardzo wysokich cen tego zboża, wytwórnie pasz kupują jedynie niewielkie ilości tego zboża lub wstrzymały jego skup. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego kształtują się w przedziale 680-740 PLN/t.

W dalszym ciągu w miarę stabilne pozostają ceny pszenicy konsumpcyjnej. Ceny tego zboża w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale od 840 PLN/t na południu do 900 PLN/t na północy. Dalsze wzrosty cen notuje się natomiast w przypadku cen żyta konsumpcyjnego, które biją kolejne rekordy. Obecnie, ceny tego zboża kształtują się w przedziale od 900 PLN/t na południu do 980 PLN/t na północy kraju (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).