Jednoznaczne rozstrzygnięcia przyniosło wtorkowe posiedzenie Prezydium Izby Zbożowo-Paszowej.

- W związku z agresją Rosji na Ukrainę i jej gospodarczymi konsekwencjami prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska zwołała nadzwyczajne posiedzenie Prezydium. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację i problemy dla rynku zbóż i pasz związane m.in. z przerwaniem łańcucha dostaw i ograniczeniem dostępności surowców – podano.

W odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę Prezydium Izby podjęło dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła wykluczenia z grona członków Izby firmy z kapitałem rosyjskim.

- Statut Izby stanowi, że możliwe jest wykluczenie firmy, której członkostwo godzi w dobre imię Izby i nie da się go pogodzić z celami Izby. W uchwale czytamy, że „w opinii Prezydium IZP, Federacja Rosyjska dokonując zbrojnej agresji na Ukrainę, naruszyła między innymi wszelkie zasady możliwej współpracy gospodarczej z podmiotami wywodzącymi się z jej terytorium, w tym ich reprezentowania w organizacjach branżowych” – poinformowała Izba.

Podczas posiedzenia przyjęto również jednogłośnie uchwałę w sprawie wdrożenia przez członków IZP działań na rzecz odstępowania od współpracy z podmiotami gospodarczymi wywodzącymi się z Federacji Rosyjskiej.

- Prezydium Izby zwróciło uwagę, że jednym z działań Izby jest kształtowanie zasad etyki w działaniach gospodarczych członków. Uchwała podyktowana jest koniecznością podejmowania wszelkich starań na rzecz zaprzestania tego konfliktu zbrojnego – podała IZP.