Jak poinformowała IZP w poniedziałek, notowane w ostatnich dniach "obfite opady deszczu" spowalniają prace żniwne.

Wskazano, że w wielu regionach kombajny nie mogą wjechać w pola ze względu na opady, a tym samym rosną obawy o jakość tegorocznego ziarna.

- Z terenu dochodzą sygnały o tym, iż ziarno zaczyna porastać w kłosach - przekazano.

Czeka nas niska jakość zbiorów pszenicy?

Jak zauważono w odniesieniu do jakości zbieranych zbóż, "doniesienia płynące z terenu wskazują przede wszystkim na niską zawartość białka w ziarnie pszenicy, często poniżej 10 proc.".

Podkreślono jednak, że na ocenę skali problemu trzeba poczekać, aż zbiory pszenicy wejdą w bardziej zaawansowaną fazę.

Izba zaznaczyła, że zaawansowanie zbiorów zbóż w kraju jest zróżnicowane regionalnie. Największe zaawansowanie notuje się na południowym zachodzie kraju, gdzie zbiory jęczmienia ozimego już się zakończyły, a pszenicę ozimą zebrano z ponad 50 proc. areału upraw.

Znacznie słabiej wygląda sytuacja w województwach położonych na południowym wschodzie i północy kraju (podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), gdzie lokalnie zbiory jęczmienia ozimego jeszcze trwają, a zbiory pszenicy ozimej i pozostałych zbóż ozimych są w początkowej fazie - stwierdzono.

Zdaniem IZP powoduje to, że rynkowa podaż ziarna w skali kraju jest uszczuplona, "aczkolwiek w ostatnich dniach lokalnie pojawiło się znacznie więcej ofert sprzedaży zbóż, przede wszystkim pszenicy".

Ile rzepaku ozimego zebrano z opóźnieniem w sezonie?

Izba przekazała, że w kraju trwają także zbiory rzepaku ozimego, które w wielu regionach przebiegają z opóźnieniem.

Na południowym zachodzie kraju rzepak ozimy zebrano z ponad 90 proc. areału uprawy, ale w wielu innych regionach zbiory są mniej zaawansowane. Z dostępnych meldunków wynika - poinformowała IZP - iż w większości regionów rolnicy osiągają dobre plony rzepaku, zazwyczaj w przedziale 30-45 dt/ha. Dodano, iż zaolejenie nasion jest wysokie - często powyżej 43 proc.

Izba Zbożowo-Paszowa jest organizacją branżową funkcjonującą od 1997 roku. Zrzesza ona ok. 60 firm z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także przemysłu biopaliw.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych