Nie skończyły się nadal zbiory kukurydzy ziarnowej. Utrudniają je opady deszczu, które uniemożliwiają wjazd w pole.

Eksperci Izby szacują, że dotychczas w skali kraju udało się zebrać kukurydzę na ziarno nie więcej niż 40 proc. areału uprawy. Skuteczna żniwa utrudniają m.in. nawracające deszcze skutecznie utrudniają żniwa. Eksperci wskazują, że ciągle wysoka jest wilgotność ziarna, zazwyczaj wynosząca powyżej 35 proc.

- Niewielkie zaawansowanie zbiorów wpływa na ograniczoną dostępność kukurydzy na rynku, co z kolei wpływa poziom cen – mówi Piątkowska.

Z analiz ekspertów Izby wynika, że również podaż pozostałych zbóż pozostawia wiele do życzenia (szczególnie w odniesieniu do pszenicy i pszenżyta).

- Większe obroty ziarnem notuje się na północy kraju, gdzie sporo ziarna trafia do portów z przeznaczeniem na eksport. Faktem jest, że w portach notuje się wzmożony ruch. Przedmiotem eksportu jest głównie pszenica, ale cały czas ładowane są także spore wolumeny pszenżyta i w mniejszej skali żyta i kukurydzy – podaje Izba.

Z najnowszego komunikatu Izby Zbożowo-Paszowej wynika, że w listopadzie br., eksport pszenicy drogą morską może zbliżyć się do 400 tys. ton.

Plony są bardzo zróżnicowane w tym roku. Jeszcze w sierpniu gościliśmy u rolnika z województwa lubuskiego – Łukasza Jezierskiego, który z powodu suszy bardzo źle oceniał stan plantacji kukurydzy. Film poniżej.

Jezierski teraz jest już po zbiorach i rzeczywiście wydajność wypadła w tym roku słabo. Rolnik przeznaczył pod kukurydzę ziarnową ok. 80 ha, z czego 60 ha, jak mówi musiał się ratować i skosił na kiszonkę. Reszta została zebrana tydzień temu. Średni plon przy wilgotności nasion 32-36 proc. kształtował się na poziomie 6,5-7 t/ha. Jak mówi, zdarzało się też, że surowiec miał wilgotność 40 i 42 proc.

Co z cenami? Z danych IZP wynika, że w połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe przedstawiały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna – 760-870 PLN/t,
• pszenica paszowa – 770-860 PLN/t,
• kukurydza mokra (30% wilgotności) – 420-500 PLN/t,
• kukurydza sucha – 700-800 PLN/t,
• żyto konsumpcyjne – 550-620 PLN/t,
• żyto paszowe – 530-610 PLN/t,
• jęczmień paszowy – 620-700 PLN/t,
• pszenżyto – 650-720 PLN/t,
• owies paszowy – 520-580 PLN/t,
• rzepak – 1680-1780 PLN/t.