- Widać tendencję spadkową, która jest jednak wyhamowywana przez wysoki kurs euro i osłabienie złotego - mówi.

Prezydent IZP zwraca uwagę, że ceny zbóż ustabilizowały się na dość wysokim poziomie, dla pszenicy konsumpcyjnej jest to około 800-860 zł za tonę.

- Jeśli złoty będzie się umacniał, tendencja spadkowa będzie się pogłębiać, jeśli jednak złoty będzie się osłabiał, tendencja spadkowa może być dalej zahamowana - mówi Adam Tański.

I dodaje, że nawet w tym drugim scenariuszu cena pszenicy raczej nie sięgnie 1000 zł za tonę.