Jak dodała Piątkowska, młyny nie wykazują chęci zakupu większych partii ziarna z wolnego rynku na obecną chwilę. - Kupują one ziarno głównie w małych partiach, próbując realizować zakupy po cenach znacznie niższych od cen portowych. Ponadto, przetwórcy realizują wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna – podkreśla prezes.

Nadal trwają jeszcze zbiory kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno. Ich zaawansowanie się z dnia na dzień zwiększa, ale nadal jeszcze wiele plantacji pozostaje „na polu”.

Plony zdaniem IZP, są zadowalające i mają dobrą jakość, ale wysoką wilgotność.

- Na przyspieszenie opóźnionych zbiorów kukurydzy na ziarno niewątpliwie wpływ ma obserwowana w ostatnich dniach poprawa pogody. Ciągle jednak wysoka jest jednak wilgotność ziarna sięgająca powyżej 35 proc. - informuje Monika Piątkowska.

Eksperci Izby szacują, że w zależności od regionu, ceny kukurydzy mokrej to przedział 420-500 zł/t. Na rynku w dalszym ciągu notuje się uszczuploną podaż pszenicy i pszenżyta. Więcej ofert sprzedaży notuje się w przypadku jęczmienia i żyta. Trudno jednak o zakupy większych partii zbóż.

- Obecnie łatwiej kupić ziarno od firm handlowych i pośredniczących w handlu, niż większych gospodarstw, które cały czas „siedzą” na dużych wolumenach zbóż. Stąd też przedmiotem handlu są z reguły małe partie ziarna oferowane przez mniejszych rolników – informują eksperci Izby Zbożowo-Paszowej.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe, według danych IZP, przedstawiały się następująco:
- pszenica konsumpcyjna – 760-870 zł/t,
- pszenica paszowa – 770-850 zł/t,
- kukurydza mokra (30% wilgotności) – 420-500 zł/t,
- kukurydza sucha – 700-820 zł/t,
- żyto konsumpcyjne – 530-620 zł/t,
- żyto paszowe – 520-610 zł/t,
- jęczmień paszowy – 620-680 zł/t,
- pszenżyto – 650-700 zł/t,
- owies paszowy – 520-580 zł/t,
- rzepak – 1680-1780 zł/t.