Jak oceniła Izba Zbożowo-Paszowa, na rynku utrzymuje się popyt na ziarno zarówno ze strony przetwórców jak i eksporterów. Dodano, że najwięcej ofert sprzedaży ziarna notuje się w centrum oraz na wschodzie kraju, a stosunkowo najmniej na zachodzie.

Decyzje rządu w sprawie zwiększenia dopłat do sprzedaży zbóż zachęciły rolników do sprzedaży i ponownie wpłynęły na wzrost rynkowej podaży praktycznie wszystkich zbóż w kraju, ale podażowa "górka" wydaje się powoli kończyć - wskazano.

Mniejsi rolnicy sprzedają zboża, spodziewają się ograniczenia zakupu przez skupy

Jak stwierdzono, ziarno zazwyczaj oferują do sprzedaży mniejsi rolnicy, chcąc w ten sposób zapewnić sobie zbyt towaru, gdyż niektóre podmioty skupowe mogą wkrótce ograniczyć zakupy ziarna. Ziarno, głównie pszenicę i kukurydzę, cały czas skupują eksporterzy, zarówno z dostawą do portów jak i magazynów zlokalizowanych na terenie kraju.

Jakie ceny i podaż w żniwa? IZP prognozuje

Z uwagi na dużą podaż i atrakcyjne ceny - zdaniem Izby - część przetwórców skupuje spore wolumeny ziarna przewidując, że w żniwa rynkowa podaż może być mniejsza, a ceny wyższe. Podkreślono jednak, że nie jest to regułą, gdyż część przetwórców ogranicza zakupy surowca.