• Według badań PDO ustalony wzorzec plonował na poziomie 58,5 dt/ha.
  • Wartość ta jest niższa niż ta uzyskana w ubiegłym sezonie. 

COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania poszczególnych odmian owsa w doświadczeniach porejestrowych z 2021 roku. W tym roku w badaniach wykonywanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) owies zaplonował  dobrze. Jest to jednak wartość zdecydowanie niższa niż ta uzyskiwana w zeszłym sezonie.  Przypomnijmy  wzorzec w roku 2020 został wyszacowany na 71,0 dt/ha, w tym roku na 58,5 dt/ha. 

Na podium wysunęły się polskie odmiany,  a najlepiej zaplonowały takie kreacje jak: Rambo, Poker, Wulkan, Figaro, Gepard. Nie wiele natomiast zmieniło się w zakresie odmian owsa nagiego. W roku 2021 przepadano już tylko dwie odmiany z tego typu. 

Jak plonował owies?

W tabeli poniżej za COBORU prezentujemy wyniki plonowania odmian owsa zwyczajnego oraz nagiego. W tabelach odmiany uszeregowano wg malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki w roku 2021 lub w latach 2020 i 2019 w obrębie gatunków i wydzielonych grup odmian. 

Informacja zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych wg stanu na dzień 1 września 2021 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacja pod tabelami). Średnie krajowe wyniki plonu ziarna w roku 2021 podano na tle dwóch lat poprzednich.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Jak wyglądało plonowanie owsa w ujęciu regionalnym?

Tu różnice można dostrzec bardzo duże. Wyjątkowo nisko zaplonował owies w rejonie I (czyli woj. zachodniopomorskie, pomorskie) co jest związane z odnotowaną tam suszą. Wzorzec oddał tam zaledwie 38,8 dt/ha. Wyjątkowo wysoko natomiast zaplonował ten gatunek w rejonie V tj. dolnośląskie, opolskie, śląskie. Tu wzorzec zaplonował na poziomie 67,2 dt/ha. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU