• Plon kukurydzy ziarnowej oszacowano przy wilgotności ziarna wynoszące 14%. Wyniki podano w wydzielonych grupach wczesności. 
  • Podano także wilgotność ziarna w czasie zbioru. 
  • Ustalony dla każdej grupy wczesności wzorzec stanowi  średnia z wszystkich odmian badanych w danej grupie. 

Rok 2022 zapisał się jako bardzo zróżnicowany jeśli chodzi o plon kukurydzy. Polska była podzielona na strefy, gdzie susza wybitnie odbiła swoje piętno na stanie tej uprawy, ale także bywały regiony o korzystnym rozkładzie opadów, dzięki którym udało się otrzymać bardzo przyzwoite plony ziarna. Z pewnością należy także tu zaznaczyć fakt rekordowego areału. Szacuje się, że w roku 2022 zasiano 1,86 mln ha kukurydzy.

Choć kukurydza jeszcze lokalnie stoi na polach, to jednak powoli należy już się przygotowywać do kolejnego sezonu. Dlatego sprzedaż materiału siewnego  trwa już w najlepsze.

W tym czasie rolnicy poszukują niezależnych danych, z których można wyczytać co nieco o potencjale plonowania wybranych odmian. Z pomocą rolnikom przychodzą badania prowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Wśród badanych odmian dominują te, które są dostępne z Krajowego Rejestru, choć nie brakuje także odmian, które pojawiają się w zestawieniu a pochodzą, ze wspólnotowego katalogu CCA i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych (oznaczone w tabelach gwiazdką)

Kukurydza na ziarno odmiany wczesne

W tej grupie odmian tegoroczny plon okazał się najniższy od trzech lat. Plon wzorca wyniósł w 2022 r. 108,5 dt/ha (wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej). Wilgotność w czasie zbioru z kolei oceniono na 26,9 proc. i była ona  najniższa na tle trzech ostatnich lat. 

Fragment tabeli Źródło COBORU
Fragment tabeli Źródło COBORU

 

Kukurydza na ziarno odmiany średniowczesne

Podobnie najniższy od trzech lat okazał się także plon ziarna w grupie średniowczesnej. Plon wzorca wyniósł w 2022 r. 111,7 dt/ha (wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniowczesnej). Wilgotność w czasie zbioru z kolei oceniono na 27,1 proc. i była ona najniższa na tle trzech ostatnich lat.

Fragment tabeli Źródło COBORU
Fragment tabeli Źródło COBORU

 

Kukurydza na ziarno odmiany średniopóźne

Podobnie zachowały się odmiany w grupie średniowczesnej. Plon w tej grupie oczywiście udało się uzyskać najwyższy, wzorzec zaplonował na wysokości 114,9 dt/ha. Plon był jednak niższy niż latach ubiegłych. Wilgotność ziarna podczas zbioru natomiast oczywiście była najwyższa w porównaniu do pozostałych dwóch grup upraw. W tym roku  wyniosła ona 27,7 %.

Fragment tabeli Źródło: COBORU
Fragment tabeli Źródło: COBORU

Ciekawym zestawieniem z pewnością będą wyniki plonowania przedstawione w ujęciu regionalnym. Należy się spodziewać dużych różnić pomiędzy regionami dotkniętymi suszą a regionami o dobrym rozkładzie opadów.