Podano wstępne wyniki plonowania odmian zbóż jarych w 2015 r. Pochodzą one z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych.

Udostępniono dane dla poziomu a1 (przeciętna agrotechnika) i a2 (wysoki poziom agrotechniki – zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami).

Jak plonowała pszenica? Plon wzorca dla a1 wyniósł w tym roku 70,6 dt/ha, w roku ubiegłym był on wyższy i wynosił 74,5 dt/ha, ale dwa lata temu zdecydowanie niższy – 64,8 dt/ha. Z kolei na poziomie a1 plon wzorca kształtował się na 78 dt/ha, w roku 2014 – 84,8 dt/ha, a w 2013 r. – 77,3 dt/ha.

Warto podkreślić, że niewiele odmian w 2015 r. przekroczyło plon wzorca, zwykle odmiany plonowały poniżej tej wartości, a rozpiętość wynosiła od 85 do 102 proc. wzorca.

Trzeba też zaznaczyć, że wzorcem w 2015 i 2014 r. były takie odmiany jak: KWS Torridon, Tybalt, Harenda, w roku 2013: KWS Torridon, Tybalt i Trappe.

Plon najwyżej plonujących odmian pszenicy jarej na poziomie agrotechniki a1:
- Harenda – 102 proc. wzorca,
- Tybalt – 101 proc. wzorca,
- Goplana – 100 proc. wzorca,
- Arabella – 98 proc. wzorca,
- Kandela – 98 proc. wzorca,
- KWS Torridon – 97 proc. wzorca,
- Trappe – 96 proc. wzorca,
- Mandaryna – 95 proc. wzorca,
- Serenada – 95 proc. wzorca,
- Struna – 95 proc. wzorca,
- Kamelia – 95 proc. wzorca.

Plon najwyżej plonujących odmian pszenicy jarej na poziomie agrotechniki a2:
- Goplana – 101 proc. wzorca,
- Tybalt – 101 proc. wzorca,
- Harenda – 101 proc. wzorca,
- Arabella – 98 proc. wzorca,
- KWS Torridon – 98 proc. wzorca,
- Trappe – 98 proc. wzorca,
- Serdenada – 97 proc. wzorca,
- Kamelia – 97 proc. wzorca,
- Kandela – 96 proc. wzorca,
- Mandaryna – 96 proc. wzorca,
- Struna – 96 proc. wzorca.