Plon w tym roku tego gatunku jest całkiem dobry, porównywalny do tego sprzed roku. Na przeciętnym poziomie agrotechniki a1 plon wzorca wyniósł w 2015 r. 84,9 dt/ha, w roku 2014 – 84,1 dt/ha, a w 2013 r. – 70,1 dt/ha. Z kolei na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki) plon wzorca wyniósł w 2015 r. – 97,3 dt/ha, w roku 2014 – 101,6 dt/ha, a w roku 2013 – 81,7 dt/ha.

Wzorcem dla roku 2015 były takie odmiany jak Fredro, Meloman, Tomko, w roku 2014: Fredro, Palermo, Tomko, w roku 2013: Borwo, Fredro, Tomko.

Najwyżej plonujące odmiany pszenżyta na poziomie a1:
- Lombardo – 112 proc. wzorca,
- Meloman – 108 proc. wzorca,
- Trefl – 107 proc. wzorca,
- Panteon – 105 proc. wzorca,
- Agostino – 104 proc. wzorca,
- Algoso – 104 proc. wzorca,
- Pizarro – 104 proc. wzorca.

Najwyżej plonujące odmiany pszenżyta na poziomie a2:
- Algoso – 110 proc. wzorca,
- Meloman – 105 proc. wzorca,
- Trefl – 105 proc. wzorca,
- Borowik – 104 proc. wzorca,
- Panteon – 104 proc. wzorca.