Kukurydza jest gatunkiem wrażliwym na konkurencję. Do fazy 8-10 liści podstawowym zabiegiem ochrony tej rośliny jest utrzymanie czystości międzyrzędzi. W późniejszych fazach rozwojowych rozłożyste liście kukurydzy zacieniają chwasty, przez co ograniczają ich rozwój, a jednocześnie wrażliwość na konkurencję spada, co umożliwia zastosowanie wsiewek, np. seradeli.

Kukurydza po zbożach

Problem zachwaszczenia przeanalizujemy na przykładzie plantacji zlokalizowanej w powicie wąbrzeskim. Kukurydza została wysiana w tym miejscu po wieloletniej monokulturze zbożowej. Uprawa pszenicy i jęczmienia była raz na kilka lat przerwana rzepakiem. Kukurydza odmiany SY Talisman została wysiana 29 kwietnia po orce zimowej. Samosiewy wcześniej uprawianych w tym miejscy gatunków stanowią obecnie zasadniczą część biomasy chwastów. Po wschodach kukurydzy, na przełomie drugiej i trzeciej dekady maja, przeprowadzone zostało odchwaszczanie mechaniczne. 

Chwasty jednoliścienne w kukurydzy

Na omawianej plantacji najliczniej spośród chwastów jednoliściennych występują rozsiane po całym polu samosiewy pszenicy i jęczmienia oraz rosnący w skupiskach perz właściwy. Ten ostatni jest chwastem szczególnie uciążliwym. Perz rozmnaża się nie tylko przez licznie wydawane nasiona, ale również przez niezwykle żywotne rozłogi, których nawet drobne 2-3 centymetrowe kawałki mogą dać początek nowej roślinie.

Do zwalczania chwastów jednoliściennych w kukurydzy polecane są substancje takie jak: nikosulfuron, mezotrion, rimsulfuron, sulkotrion, petoksamid, pendimetalina, tembotrion czy cykloksydym. Szczególnie skutecznym działaniem charakteryzują się natomiast mieszaniny herbicydów: terbutylazyna + mezotrion, izoksaflutol + tienkarbazon metylu, bromoksynil + tembotrion, S-metolachlor + mezotrion, tembotrion + tienkarbazon metylu, mezotrion + nikosulfuron, nikosulfuron + rimsulfuron, foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy, foramsulfuron + tienkarbazon metylu, petoksamid + terbutylazyna, mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron czy dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron.

W zwalczaniu samosiewów zbóż w kukurydzy dobrze sprawdzają się S-metolachlor czy S-metolachlor + rimsulfuron. Z kolei do zwalczania uciążliwego perzu polecane są: nikosulfuron, rimsulfuron, cykloksydym, mezotrion + nikosulfuron, nikosulfuron + rimsulfuron, foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy, mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron czy dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron.

Uciążliwym chwastem na plantacji kukurydzy jest ostrożeń polny, fot. Maciej Sacha
Uciążliwym chwastem na plantacji kukurydzy jest ostrożeń polny, fot. Maciej Sacha

Chwasty dwuliścienne w kukurydzy

Na omawianej plantacji najliczniej spośród chwastów dwuliściennych występują samosiewy rzepaku. Poza nimi widoczne są zwłaszcza ostrożeń polny, blekot pospolity, jasnota purpurowa, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny czy rumian polny. Szczególnie trudny w zwalczaniu jest ostrożeń polny. Gatunek ten wykształca tysiące nasion na każdej roślinie, a ponadto charakteryzuje się niezwykle silnym i głębokim systemem korzeniowym, którego uszkodzenie tylko pobudza roślinę. Ostrożeń niezwykle chętnie pobiera z gleby składniki pokarmowe, przez co już 2 szt./m2 mogą zmniejszyć plon ziarna kukurydzy nawet o 20%.

Do zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy polecane są substancje takie jak: : nikosulfuron, bromoksynil, rimsulfuron, pirydat, sulkotrion, petoksamid, dikamba, 2,4-D, pendimetalina, tembotrion czy fluroksypyr. A także mieszaniny herbicydów: terbutylazyna + bromosynil, 2,4-D + florasulam, terbutylazyna + mezotrion, izoksaflutol + tienkarbazon metylu, bromoksynil + tembotrion, S-metolachlor + mezotrion, tembotrion + tienkarbazon metylu, dikamba + prosulfuron, dikamba + tritosulfuron, mezotrion + nikosulfuron, mezotrion + bromoksynil, nikosulfuron + rimsulfuron, foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy, foramsulfuron + tienkarbazon metylu, petoksamid + terbutylazyna, terbutylazyna + sulkotrion, mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron czy dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron.

W zwalczaniu samosiewów rzepaku w kukurydzy dobrze sprawdzają się tritosulfuron + dikamba czy terbutylazyna. Z kolei do zwalczania uciążliwego ostrożnia polecane są: 2,4-D + dikamba, dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron, nikosulfuron + rimsulfuron, foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy czy foramsulfuron + tienkarbazon metylu.