IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. IMC dysponuje bankiem ziemi o powierzchni 120 tys. ha w regionie Połtawy, Czernichowa i Sumy. Spółka została założona w 2007 r. 

IMC jest jedną z 10 największych firm rolniczych Ukrainy.

Jak przebiegają prace polowe na terenie działalność IMC?

Jak informuje spółka w trakcie wiosennej kampanii IMC zasieje słonecznik i kukurydzę na powierzchni blisko 70 tys. hektarów w Czernichowskim, Sumskim oraz Połtawskim obwodzie. Firma jest wyposażona w niezbędne zasoby (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin oraz paliwo) dla realizacji prac na planowanym areale.

Dodatkowo, IMC przeprowadziła też pracę związane z dokarmieniem i ochroną pszenicy ozimej, którą zasiano jesienią 2021 na powierzchni 18 tys. ha. Obecnie te uprawy znajdują się w dobrym stanie. Łącznie, razem z areałem ozimej pszenicy, planowane jest zasianie blisko 70% banku ziemi Grupy. Na reszcie pól niezbędne jest przeprowadzenie rozminowania, gdyż prowadzone był tam walki w marcu br. Zakończenie siewu planowane jest na koniec maja.

Uszkodzony elewator 

W wyniku działań wojennych w okolicach Czernichowa w lutym i marcu tego roku częściowo zostały uszkodzony elewator zbożowy spółki. Zniszczenia jednak nie są znaczące. Zakończenie prac remontowych planowane jest w ciągu najbliższych tygodni.

Eksport zbóż z dużymi problemami

Jak IMC podkreśla problemy związane ze sprzedażą produkcji poza krajem. Federacja Rosyjska zablokowała ukraińskie porty nad Morzem Czarnym, co uniemożliwia eksport zbóż. W związku z tym działalność eksportowa spółki od początku wojny została wstrzymana. Jednak grupa wraz ze swoimi odbiorcami (międzynarodowymi traderami zbożowymi) oraz przy wsparciu władz Ukrainy stara się wypracować alternatywne łańcuchy logistyczne dla eksportu zboża przez porty morskie innych sąsiednich krajów.

- Cały zespół IMC gotowy jest do pracy, chociaż oczywiście część pracowników obecnie broni naszego państwa w szeregach Siły Zbrojnych Ukrainy. Tegoroczna kampania siewna na pewno nie będzie prostą i standardową. Mało tego na część pól po prostu nie możemy wejść, gdyż miały tam miejsce aktywne działania bojowe, co rodzi niebezpieczeństwo. Również ze względu na warunki pogodowe (znaczące opady, a także niskie temperatury) musieliśmy się wstrzymać ze startem zasiewu. Bez względu na te czynniki my przygotowaliśmy się maksymalnie na miarę możliwości i spodziewamy się wykonać pracę w terminach zbliżonych do optymalnych.

Odblokowanie eksportu z Ukrainy to podstawa

Kluczową kwestią dla Ukrainy i dla naszej firmy jest odblokowanie eksportu, gdyż nasze elewatory wypełnione są zbożem z ubiegłorocznych rekordowych zbiorów. Dodatkowo, dużymi krokami zbliża się okres kiedy będziemy musieli przyjmować na magazynowanie zboże z tego sezonu.

Jestem przekonany, że dzięki wspólnym wysiłkom zarówno zwycięstwo jak i bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy oraz całego świata będzie zapewnione – zaznacza Oleksandr Wierżichowskij, dyrektor operacyjny IMC.