Siejąc pszenicę po późno schodzących przedplonach, zyskujemy możliwość skorzystanie z wyższego potencjału plonowania odmian ozimych. Rośliny z takiego terminu są zazwyczaj bardziej odporne na wyleganie, a także mniejsze jest zagrożenie chorobami na początku wegetacji. Powodzenie uprawy zależy w bardzo dużym stopniu od przebiegu pogody- ilości okrywy śnieżnej, występowania silnych mrozów czy wiatrów. Plantacje z opóźnionych siewów są także zazwyczaj bardziej wrażliwe na suszę ze względu na słabszy system korzeniowy. 

Pszenica ozima z optymalnego terminu siewu

Za wzór i punkt odniesienia posłuży pszenica wysiana 20 września. Odmiana Euforia została wysiana po zbiorze pszenżyta ozimego na stanowisku charakteryzującym się glebą klas bonitacyjnych IIIa-IVb. Tuż po zbiorze przedplonu na słomę został rozlany RSM w dawce 60 kg/ha, a następnie przed siewem zostało wykonane nawożenie dawką 250kg/ha NPK 8:20:30 i uprawa bezorkowa na głębokość 25 cm.

W terminie jesiennym zostało przeprowadzone odchwaszczanie dawką 0,5 l/ha preparatu zawierającego diflufenikan 280 g/l i flufenacet 280 g/l. Pod koniec pierwszego tygodnia marca zastosowane zostało nawożenie w dawkach 250 kg/ha saletry amonowej, zawierającej 33,5% N i 140 kg/ha KornKali (40% K2O, 12,5% SO3, 6% MgO, 4% Na2O). Rośliny wykształciły po 6 rozkrzewień, a obsada jest wyrównana na całej powierzchni pola, również na wzniesieniach.

W połowie III dekady marca rośliny zostały zasilone drugą dawką azotu. Zastosowana została saletra wapniowo amonowa, zawierająca 27% N, w dawce 250 kg/ha. W połowie kwietnia został przeprowadzony zabieg regulacji i ochrony fungicydowej, wraz z nawożeniem dolistnym mikroelementami. Zastosowany został fungicyd zawierający protiokonazol 160 g/l i spiroksamina 300 g/l w dawce 1 l/ha oraz tebukonazol 250g/l w dawce 0,5 l/ha. Do regulacji wzrostu został zastosowany w dawce 0,35 l/ha preparat zawierający trineksapak etylu - 250 g/l oraz chlorek chloromekwatu 725 g/l w dawce 1,2 l/ha. Mikroelementy zostały dostarczone w dawce 0,5 kg/ha nawozu zawierającego bor, cynk, miedź, mangan i żelazo.

Obecnie pszenica jest w fazie strzelania w źdźbło.  Obsada jest wyrównana na całej powierzchni pola. Rośliny mają wysokość około 25 cm.

Pszenica ozima Euforia z siewu 20. września, fot. Maciej Sacha
Pszenica ozima Euforia z siewu 20. września, fot. Maciej Sacha

Pszenica siana po kukurydzy

Odmiana Euforia została wysiana w połowie listopada, po zbiorze kukurydzy na ziarno, na stanowisku charakteryzującym się glebą klasy bonitacyjnej IIIa. Tuż po zbiorze przedplonu resztki pożniwne zostały mulczowane, zmieszane z glebą przy pomocy brony talerzowej i przyorane na głębokość 25 cm. Przed zimą nie zostało wykonane nawożenie ani zabiegi ochrony roślin.

Pszenica weszła w spoczynek zimowy w fazie szpilkowania. Pod koniec pierwszego tygodnia marca zastosowane zostało nawożenie w dawkach 250 kg/ha saletry amonowej, zawierającej 33,5% N i 140 kg/ha KornKali (40% K2O, 12,5% SO3, 6% MgO, 4% Na2O). Podobnie jak w przypadku pszenicy z optymalnego terminu siewu, pod koniec marca zastosowana została druga dawka azotu w postaci 250 kg/ha saletry wapniowo amonowej, zawierająca 27% N. Natomiast zabiegi ochrony roślin nie zostały jeszcze wykonane.

Obecnie pszenica wykształciła 3 rozkrzewienia i właściwie osiągnęła fazę BBCH 31 Obsada jest wyrównana na całej powierzchni pola. Rośliny mają wysokość około 13-14 cm. Wyraźnie widoczne jest, że faza krzewienia już się zakończyła i trwała krótko. Wydłużający się dzień i wyższe temperatury są sygnałem do przejścia z fazy krzewienia do strzelania w źdźbło. Pszenica względem innych zbóż posiada stosunkowo duże zdolności wiosennego dokrzewiania, jednak późny siew i wczesna wiosna nie są w tej sytuacji dobrym połączeniem.