• Na co zwracać uwagę w uprawie jęczmienia browarnego?
  • Które choroby i szkodniki mogą przeszkodzić w uzyskaniu wysokiego plonu dobrej jakości?

Jęczmień browarny dla rolnika może być kuszącym wyborem, patrząc na fakt, iż w skupach osiąga on wyższą wartość. Jeśli zdecydujemy się na niego postawić, to należy bardzo dbać o jego jakość, ponieważ w innym przypadku może nie zakwalifikować do produkcji słodu.

Przyczyn pogorszenia się przydatności jęczmienia do piwowarstwa może być kilka, pierwszym z nich jest susza, szczególnie w okresie krytycznym. Co prawda jest on jako zboże odporny na niedobory wody, jednak każde warunki stresowe odbijają się na jakości. Przy braku wody jest to mniejszy plon, który jest wywołany mniejszym ziarnem o większej zawartości plewki oraz białka, które są niepożądane.

Przełożenie na jakość ma również nadmiar wilgoci, prowadzi ona do nadmiernego krzewienie, co skutkuje zbyt dużą obsadą kłosów na jednostce powierzchni, które wytwarzają ziarno niskiej MTZ. Ponadto ziarna mają one małą energię kiełkowania, a przecież słód wytwarza się przez skiełkowanie i wysuszenie ziarna.

Były to czynniki, na które nie mamy bezpośrednio wpływu, co prawda pewne zabiegi agrotechniczne pozwalają nam zredukować ich negatywny wpływ, lecz niestety nie zawsze i nie w 100%.

Agrotechnika kształtuje jakość ziarna

Na szczęście są również czynniki, które możemy modelować. Zaczniemy wartości pH gleby, który w naszym kraju jest na bardzo złym poziomie, w końcu 40% pól w Polsce ma odczyn kwaśny bądź bardzo kwaśny, a jęczmień jest niezwykle czuły na ten parametr. Poniżej 5,5 pH jego uprawa jest nieopłacalna, przez wytwarzanie bardzo drobnego ziarna, które ma zwiększona zawartość białka i plewki.

Uprawiając każde zboże, należy uważać, aby nie wyległo. Nie inaczej jest i w przypadku jęczmienia browarnego w przeciwnym razie otrzymamy ziarno źle wypełnione o małej zawartości skrobi, która jest kluczowa przy produkcji piwa.

Ostrożnie z azotem

Jedną z przyczyn wylegania są zbyt wysokie dawki azotu, lecz nie jest to jedyna konsekwencja, ponieważ przekłada się to na zwiększenie zawartość białka powyżej 12%, oraz pogorszenie dorodności i wyrównania ziarniaków, a jest to cecha, która w głównej mierze decyduje o jakości surowca do produkcji piwa. Dlatego nie zaleca się dawek większych niż 80 kg N, łącznie z resztkami pożniwnymi i zapasami glebowymi. Azot należy podać przedsiewnie, dzielenie dawek przyczynia się do zwiększenia zawartości białka. Co ważne, o niższych dawkach tego pierwiastka należy myśleć już rok wcześniej, dlatego nie poleca się uprawy jęczmienia browarnego po uprawach bobowatych, oborniku czy burakach, gdy zostawiamy na polu liście. Nie zaleca się również siania go po jęczmieniu, z racji na samosiewy, a domieszka innych odmian dyskwalifikuje nasz surowiec.

Ochrona jęczmienia browarnego

Przy każdym zbożu ważnym zabiegiem jest ochrona przed chorobami, nie inaczej jest również przy uprawie jęczmienia browarnego, oprócz spadku plonowania grzyby patogeniczne przyczyniają się do wytworzenia drobnego ziarna, które ma porażona odstającą plewkę i łuską, która łatwo się odrywa podczas zbioru. O skuteczności zabiegów fungicydowych decyduje wybór odpowiedniego terminu, w podjęciu tej decyzji może pomóc poniższe grafiki:

Oczywiście nie jest to jedyny zabieg chemiczny, który należy wykonać, aby uzyskać najwyższej jakości jęczmienia browarnego, ponieważ kolejnym przeciwnikiem w tej walce jest zachwaszczenie, w poniższej tabeli zostały przedstawione najważniejsze gatunki szkodliwe i ich próg szkodliwości:

Szkodniki w jęczmieniu browarnym

Niestety zastosowanie zabiegu fungicydowego i herbicydowego, nie gwarantuje pełni sukcesu, ponieważ w uzyskaniu najwyższej jakości plonu mogą przeszkodzić szkodniki, z poniższych grafik dowiecie się, jakie gatunki są szkodliwe, oraz kiedy można się ich spodziewać i zwalczać:

Należy jednak zwrócić uwagę, że na większość szkodników nie ma zarejestrowanych insektycydów, stąd gdy zaistnieje konieczność ich zwalczania można to zrobić tylko i wyłącznie przy okazji wykonywania zabiegu przeciwko mszycom czy skrzypionkom.

Ważny siew oraz zbiór

A co z siewem? Oczywiście on również ma wpływ na jakość, zbyt późny przyczynia się produkcji drobnego ziarna o wyższej zawartości białka. Natomiast zbyt rzadki siew sprzyja wytwarzaniu niewyrównanego i drobnego ziarna.

Nie tylko na początku można popełnić błędy, ponieważ i w końcowym etapie również czyhają na rolnika zagrożenia. Niska energia kiełkowania oraz złe wypełnienie ziarna, z takimi skutkami trzeba się liczyć, jeśli przystępujemy do zbiorów przed dojrzałością pełną.

Również sama technika zbioru ma znaczenie, źle dobrana może się przyczynić do pękania i zadzierania łuski, oraz do wybijania zarodków czy też połówkowania ziarna lub inne mikrouszkodzenia.

Jeśli nie uda nam się uzyskać plonu przydatnego do produkcji słodu, to opłacalność znacząco spada, przez konieczność sprzedaży jęczmienia na cele paszowe, dlatego tak ważne jest dbanie o plantacje jęczmienia browarnego.