Chociaż nadal wielu farmerów z powodu przebiegu pogody lub opóźnionych zbiorów kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno, nie wykonało jeszcze siewu pszenicy.

Te wysiane we wrześniu są już dobrze rozkrzewione. Nawet w wypadku żyta, czasem aż nadto i część rolników decyduje się lub już zdecydowało, na zabieg regulujący. Zwarte łany, wilgotność i wysoka temperatura, jak na te porę roku, bo tak naprawdę jeszcze nie mieliśmy nawet przymrozków, skutkują zmianami chorobowymi. Najczęściej na liściach widoczny jest mączniak prawdziwy zbóż i traw. Nie tylko w jęczmieniu, ale też w pszenicy i życie.

Pytany przez nas rolnik z województwa lubelskiego (więcej o rolnikach i ich tegorocznych doświadczeniach w nowym, grudniowym numerze Farmera) swoje zasiewy ocenił dobrze. Ale przewidując, że będzie miał do czynienia z kolejną ciepłą jesienią, na wszystkich swoich polach, zarówno na pszenicy, w jęczmieniu, ale też i w życie, wykonał tzw. zabieg t0. Jak mówi ustrzegł go przed dużą presją chorób. Jak zaznaczył wystarczył zabieg triazolem, aby „wyczyścić pole”.

Pszenica ozima - woj. lubelskie potraktowana zabiegiem t0, fot. rolnik
Pszenica ozima - woj. lubelskie potraktowana zabiegiem t0, fot. rolnik

Dobrze swoje plantacje ocenił rolnik z województwa lubuskiego. Szczególnie zadowolony jest z wykorzystania zaprawy, której substancją czynną jest fluksapyroksad. Co widać na zdjęciu poniżej, gdzie po prawej stronie jest pole właśnie z zastosowaną zaprawą. W regionie widać jednak już choroby, zwłaszcza mączniaka i paskowaną septoriozę liści.

Jęczmień woj. lubuskie, fot. rolnik
Jęczmień woj. lubuskie, fot. rolnik


W województwie kujawsko-pomorskim wielu jeszcze rolników nadal wysiewa pszenicę. Jest bardzo mokro, co utrudniało zasiewy, ale stan pszenicy z końca września jeden z rolników pytanych przez nas, ocenia dobrze, ale zauważa też pierwsze objawy porażenia chorobami. Farmer już kolejny rok wykorzystuje w swoim gospodarstwie pszenicę ościstą, bo „nie odpowiada” ona zwierzynie łownej, która wyrządza wymierne szkody w łanie.

Wynik siewu na mokro w woj. kujawsko-pomorskim, fot. rolnik
Wynik siewu na mokro w woj. kujawsko-pomorskim, fot. rolnik