• W centrum kraju oziminy wymagają już pilnych zabiegów pielęgnacyjnych.
  • Wschodzą uprawy jare: burak cukrowy, groch, zboża, rzepak jary, gorczyca.
  • Suchy marzec oraz niewielka ilość opadów zanotowana w pierwszej dekadzie kwietnia przekładają się na stan i kondycję roślin (słabe wykorzystanie nawozów w oziminach, nierówne wschody jarych).

Chłodne noce, suchy marzec długo wstrzymywały nie tylko wzrost i rozwój roślin, ale także uniemożliwiały przeprowadzenie niezbędnych prac polowych. Okien pogodowych do zabiegów było bardzo mało. Co więcej kraj jest ponownie podzielony na regiony, gdzie opadów w kwietniu zanotowano sporo (nawet ponad 40l/m2), oraz regiony gdzie suma opadów za ostatnie tygodnie nie przekroczyła 15l m2 i to w postaci kilku niewielkich deszczy. Takim suchym nadal regionem jest między innymi północna część woj. łódzkiego. 

Stan upraw ozimych położonych w centrum kraju

Rzepak jest w fazie zielonego pąka. Nalatują na niego szkodniki (chowacze oraz słodyszek). To ostatni moment na wykonanie zaległych zabiegów takich jak regulacja połączona z odgrzybianiem, aplikacją boru, zwalczaniem szkodników. Roślinom doskwiera już brak opadów (głównie poprzez słaby stopień wykorzystania nawozów mineralnych). Przez niskie nocne temperatury jakie utrzymywały się przed ostanie 1,5 miesiąca rośliny póki co rozwijają się powoli.

Zboża ozime strzelają już w źdźbło, są plantację (szczególnie z wrześniowych siewów, gdzie widoczne już jest wyraźnie 1 kolanko). Im późniejszy siew tym faza ta, nie jest jeszcze w pełni osiągnięta. Na roślinach widoczne są objawy starych infekcji mączniakiem prawdziwym zbóż i traw. W dniu wczorajszych wykonywano pierwsze zabiegi ochrony na tych plantacjach. Rolnicy najczęściej decydowali się na wiosenne odchwaszczanie. Niektórzy aplikowali drugą dawkę azotu, z nadzieją na opady, które pozwolą na lepsze wykorzystanie zastosowanego nawozu. 

W regionie widoczne jest wiele przebarwień na zbożach w postaci pożółknięć liści. Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele. 

Uprawy jare - jaki stan?

Nieśmiało wchodzi już burak cukrowy siany pod koniec marca.  Na polach są widoczne pierwsze siewki w rzędach. Część plantacji została w tym regionie jednak założona po 10 kwietnia, stąd na wschody musimy jeszcze trochę poczekać. Na wierzchu jest już także groch siewny, który po ostatnich opadach "zaciągnął" nieco zastosowanego w zabiegach doglebowych chlomazonu. Efektem są tego białe przebarwienia na liścieniach. Susza marcowa może przyczynić się do słabej skuteczności zabiegu doglebowego, możliwe że będzie potrzebna w przyszłość poprawka herbicydowa. 

Rzędują także gorczyca oraz rzepak jary. Zboża jare w zależności od terminu siewu są w fazie 1 liścia lub kiełkującego ziarniaka. Na polach widoczne są sadzarki, zakładane są więc plantacje ziemniaków. W regionie nie rozpoczęto siewu kukurydzy - gleba jest jeszcze za chłodna.