Całkowite zużycie zbóż wszystkich gatunków na cele paszowe ma wynieść obecnie 158,2 mln t. Jest to mniej o 2,1 mln t w stosunku do grudniowego raportu. Zmiana związana jest przede wszystkim z przewidywanym spadkiem zapotrzebowania na pasze dla zwierząt, w szczególności w takich krajach jak: Niemcy, Belgia, Francja i Holandia.

Obecna prognoza zużycia zbóż na pasze jest o 5 proc. niższa (o 7,5 mln t) w porównaniu do sezonu 2008–2009. W największym stopniu w tym sezonie spadnie zużycie paszowe kukurydzy – o 4 mln t oraz pszenicy miękkiej – o 1,9 mln t.

Źródło: FAMMU/FAPA