W badanych przez nas punktach skupu nie zmieniły się ceny ziarna. Jedynie odnotowaliśmy pojedyncze przypadki i zwykle tyczą się one delikatnej zwyżki (10 zł/t) w wypadku pszenicy.

- Zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców jest umiarkowane. Wytwórnie pasz zbudowały zapasy ziarna pod bieżącą produkcję i obecnie starają się kupować ziarno lokalnie. Większy popyt z ich strony spodziewany jest za kilka tygodni, jak ruszą zbiory kukurydzy. Zboża cały czas starają się kupować eksporterzy – informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Cena kukurydzy mokrej waha się od 400 do 425 zł/t netto. Z kolei sucha ze zbiorów 2019 r. oceniana jest na ok. 900 zł/t, ale już z tegorocznych zbiorów na jedyne 600-640 zł/t.

- Tegoroczne plony i zbiory zbóż podstawowych okazały się lepsze od wcześniejszych prognoz. Oceniamy, że zbiory ziarna zbóż (bez kukurydzy) wyniosły około 27,5 mln ton, tj. o 5% więcej od ubiegłorocznej produkcji – powiedziała Monika Piątkowska, prezes IZP.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 9 września 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie
- pszenica konsumpcyjna – 673,
- żyto konsumpcyjne – 396,
- rzepak – 1565.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 680.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- żyto - 530.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- pszenica paszowa – 620,
- pszenżyto – 520,
- żyto – 450,
- jęczmień konsumpcyjny – 520,
- rzepak – 1590.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień paszowy – 580.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- jęczmień konsumpcja – 570.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 650,
- rzepak – 1580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 700-710,
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 560,
- żyto paszowe – 460,
- żyto konsumpcyjne – 500-510,
- jęczmień konsumpcyjny – 560,
- rzepak – 1600,
- kukurydza mokra – 400 (nowy zbiór),
- kukurydza sucha – 600 (nowy zbiór), 900 (stary zbiór),
- groch – 820,
- bobik – 840,
- łubin – 900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- żyto konsumpcyjne – 480.

Elewarr Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 640-660,
- pszenżyto – 550,
- żyto paszowe – 420,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 570,
- jęczmień paszowy – 540.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 650,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień paszowy – 550,
- rzepak – 1650,
- kukurydza mokra – 420.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 670-700-730,
- pszenica paszowa – 640,
- pszenżyto – 575,
- żyto – 475,
- jęczmień konsumpcyjny – 550,
- rzepak – 1600.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 550,
- żyto paszowe – 460,
- jęczmień paszowy – 550,
- rzepak – 1600,
- kukurydza mokra – 400,
- owies – 450.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 650,
- pszenżyto – 550,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 540,
- rzepak – 1615,
- kukurydza mokra – 425,
- kukurydza sucha – 600 (nowy zbiór),
- owies - 470.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 690,
- żyto – 430.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa – 680,
- pszenżyto – 580,
- żyto paszowe – 500,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- jęczmień paszowy – 580,
- rzepak – 1650,
- kukurydza mokra – 400,
- kukurydza sucha – 640.

WIPASZ S.A. oddział w Krośnie
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 580.