Żniwa są praktycznie zakończone. Przed nami wrzesień, a wraz z nim zbiory roślin takich jak: soja i słonecznik, ale też ziemniaki, a w dalszej perspektywie również burak cukrowy. Co z kukurydzą? Ta na kiszonkę na słabych stanowiskach, gdzie była susza, już jest na pojedynczych polach koszona. Co ciekawe pojawiły się też informacje, że do zbioru może być gotowa kukurydza ziarnowa, bo np. w okolicach miejscowości Kościan w Wielkopolsce, na ziarniaku widoczna jest już tzw. czarna plamka. To jest sygnał do zbiorów. Czy nie za wcześnie? W roku ubiegłym żniwa kukurydziane zaczęły się bardzo późno, w tym sezonie rzeczywiście mogą być regiony, gdzie zbiory kukurydzy mogą przyspieszyć.

Co z cenami zbóż i rzepaku?

Te w ostatnim czasie raczej nie ulegają zmianom. Jedynie rzepak jest trochę tańszy. Nadal rolnicy niechętnie pozbywają się towaru wykorzystując na większą skale niż zwykle swoje możliwości przechowalnicze.

Tona pszenicy konsumpcyjnej wyceniana jest obecnie na 1390-1500 zł, pszenica paszowa 1340-1470 zł, żyto 1050-1230, pszenżyto 1200-1310, jęczmień 1150-1250. Tona rzepaku kosztuje ok. 2750 zł, a kukurydzy suchej ok. 1350 zł.

Cennik zbóż – 31 sierpnia 2022 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 31 sierpnia 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna - 1450.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 1450,
- żyto konsumpcyjne – 1300.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 1450,
- żyto konsumpcyjne – 1200,
- jęczmień konsumpcja – 1250.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 1390,
- pszenica paszowa – 1300,
- rzepak - 2900.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 1470-1500,
- pszenica paszowa – 1400,
- pszenżyto – 1250,
- żyto paszowe – 1050,
- żyto konsumpcyjne – 1090-1100,
- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 1250,
- rzepak – 2700,
- kukurydza sucha – 1350,
- owies – 1000,
- groch – 1550,
- bobik – 1600,
- łubin – 1550.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa - 1470-14 dni płatności; 1480 - 30 dni płatności,
- pszenżyto - 1270-1280,
- jęczmień paszowy - 1200-1210,
- rzepak - 2750-2760,
- kukurydza sucha - 1400-1410.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 1450,
- żyto konsumpcyjne – 1200.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach
- pszenica konsumpcyjna – 1490,
- pszenica paszowa – 1350,
- pszenżyto – 1200,
- żyto paszowe – 1050,
- żyto konsumpcyjne – 1230,
- jęczmień konsumpcja – 1190,
- jęczmień paszowy – 1130,
- rzepak – 2700.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 1480,
- pszenica paszowa – 1330,
- pszenżyto – 1230,
- żyto konsumpcyjne – 1100,
- jęczmień konsumpcyjny -1200,
- rzepak – 2800,
- kukurydza sucha - 1330.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 1450,
- pszenica paszowa – 1400,
- pszenżyto – 1220,
- żyto paszowe – 1020,
- żyto konsumpcyjne – 1080,
- jęczmień konsumpcyjny – 1180,
- jęczmień paszowy – 1170,
- rzepak – 2740,
- kukurydza sucha – 1340,
- owies – 1060,
- groch – 1400.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 1390- 1480,
- pszenica paszowa – 1340,
- żyto paszowe – 1050,
- żyto konsumpcyjne – 1260,
- rzepak – 2750.

PHU Łukasz Kaczmarek
- pszenica paszowa – 1400,
- pszenżyto – 1220,
- żyto paszowe – 1100,
- jęczmień paszowy – 1220.

Street retail
- rzepak – 2900.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna – 1500,
- pszenżyto – 1200,
- żyto – 1100,
- jęczmień – 1100,
- rzepak - 2800.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka
- pszenica paszowa – 1450,
- pszenżyto – 1200,
- jęczmień paszowy – 1150,
- owies – 950,
- groch – 1600,
- bobik – 1650.

WIPASZ S.A. oddział w Morągu
- pszenica paszowa – 1450,
- pszenżyto – 1200,
- jęczmień paszowy – 1150,
- groch – 1600,
- bobik – 1650.

WIPASZ S.A. oddział w Gałwunach k. Kętrzyna
- pszenica konsumpcyjna – 1480,
- pszenica paszowa – 1380,
- pszenżyto – 1210,
- jęczmień paszowy – 1200,
- groch – 1600,
- bobik – 1650.

Firma Szmidt
- pszenica konsumpcyjna – 1400,
- pszenica paszowa – 1350,
- pszenżyto – 1250,
- żyto paszowe – 1150,
- jęczmień paszowy – 1200,
- rzepak – 2800,
- kukurydza mokra - 750 nowe zbiory,
- kukurydza sucha – 1350.

Transrol Leszno
- pszenica konsumpcyjna – 1500,
- pszenica paszowa – 1450,
- pszenżyto – 1310,
- żyto paszowe – 1110,
- żyto konsumpcyjne – 1140,
- jęczmień paszowy – 1200,
- rzepak – 2800,
- kukurydza sucha – 1400,
- owies – 1050,
- groch – 1550,
- łubin – 1700,
- soja - 2400.

BayWa Agro Polska
- pszenica konsumpcyjna – 1500,
- pszenica paszowa – 1430,
- pszenżyto – 1250,
- żyto konsumpcyjne – 1150,
- jęczmień konsumpcyjny – 1200,
- rzepak – 2950,
- kukurydza sucha – 1430.