Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wygłosiła 16 listopada referat pt. „Zrównoważone rolnictwo w nowej Wspólnej Polityce Rolnej”.

Mówiła w nim, że obawy dotyczące rolnictwa w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, nie są do końca uzasadnione. Obecnie trwają konsultacje odnośnie projektu III wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. W nich zapisane są cele dotyczące redukcji stosowania środków ochrony roślin, nawożenia i zwiększenia powierzchni gruntów ekologicznych, o których już pisaliśmy na farmer.pl. Artykuły poniżej.

Projekt Planu Strategicznego

Jak zaznaczyła dyrektor, Plan przekazany ma być do końca roku, do Komisji Europejskiej, gdzie w ciągu kilku miesięcy sporządzi ona ocenę środowiskową.

Jak podkreślała, spośród dziewięciu celów szczegółowych przyszłej WPR, trzy dotyczą bezpośrednio środowiska i klimatu. Cel czwarty, który ma wpływać na przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, a także wykorzystanie zrównoważonej energii. Cel piąty, który polega na wspieraniu zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze. I cel szósty – przyczynianie się do ochrony różnorodności.

Slajd N. Dobrzyńskiej z konferencji
Slajd N. Dobrzyńskiej z konferencji

Co nas czeka? – Lekka zmiana tej architektury. Dopłaty bezpośrednie będą podparte nową warunkowością. Warunkowość to trochę wzajemna zgodność z dużym plusem. Trochę bardziej wyrafinowana. Później mamy eko programy. Są one o tyle ważne, w ramach pierwszego filaru, że one mają wykorzystać 25 proc. koperty płatności bezpośrednich. Będą one dobrowolne – mówiła Dobrzyńska i zaprezentowała slajdy, które wprost podają konkretne rozwiązania.

Slajd N. Dobrzyńskiej z konferencji
Slajd N. Dobrzyńskiej z konferencji

Ekoschematy

Podała też konkretne przykłady dla ekoschematów. M.in. 1. dotyczący obszarów z roślinami miododajnymi. Mają one dotyczyć, według projektu PS utworzenia obszarów z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy. Poza tym zakaz wypasu i koszenia w terminie do dnia 31 sierpnia, a także zakaz stosowania środków ochrony roślin.

Kolejnym przykładem był 8. ekoschemat dotyczący uproszczonych systemów uprawy. Jego zakres to na gruntach ornych uprawa roślin prowadzona w formie uprawy konserwującej bezorkowej lub uprawy pasowej (strip-till) przy czym: zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych. A przy zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniwnych w formie mulczu.

Nina Dobrzyńska wyjaśniła też szerzej, co oznacza 12. Ekoschemat, gdzie planuje się przeznaczenie 7 proc. powierzchni GO w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne (slajd poniżej).

Slajd N. Dobrzyńskiej z konferencji
Slajd N. Dobrzyńskiej z konferencji