Dekalb jest marką hodowlaną znaną na świecie od niemal 100 lat. W związku z sukcesywnym wzrostem powierzchni uprawy tej rośliny firma Bayer zainwestowała duże pieniądze w rozwój hodowli nowych odmian kukurydzy, które miałyby wiernie i stabilnie plonować na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Efektem tych prac jest wprowadzenie dwóch nowych kreacji kukurydzy, po które polscy rolnicy mogą sięgnąć już w nadchodzącym sezonie.

Co nowego znajdą rolnicy w portfolio odmian Bayer Crop Science?

Pierwsza z zaprezentowanych podczas konferencji odmian kukurydzy to odmiana DKC 3201. Jest to odmiana średniowczesna, którą można uprawiać zarówno na ziarno jak i na kiszonkę na glebach średnich, słabych i lepszych, o ziarnie typu flint-dent. To, co według przedstawicieli firmy wyróżnia tę kreację na tle pozostałych, to bardzo dobry wczesny wigor oraz wysoka tolerancja na wiosenne chłody. A jak wygląda dotychczasowe plonowanie odmiany?

Katarzyna Gallewicz, meneger ds. uprawy kukurydzy z firmy Bayer Crop Science Fot. PTWP
Katarzyna Gallewicz, meneger ds. uprawy kukurydzy z firmy Bayer Crop Science Fot. PTWP

- Testujemy w Polsce tę odmianę trzy lata, a więc mamy doświadczenie w uprawie zarówno w latach mokrych jak i suchych. Na podstawie zeszłorocznych wyników badań możemy śmiało powiedzieć, że plonowanie jest satysfakcjonujące, bowiem w zeszłym roku, przy wilgotności około 30% podczas zbioru oraz 14% po wysuszeniu, udało się zebrać nawet 13 ton z hektara, tak więc DKC 3201 to nasza wschodząca gwiazda – tłumaczyła Katarzyna Gallewicz z Bayer Crop Science podczas prezentacji.

Wspomniana wyżej odmiana wywodzi się z programu hodowlanego Field Shield, który skupia kreacje odporne na różne kombinacje niedogodności środowiskowych charakterystycznych dla Polski, z jednoczesnym zachowaniem wysokiego i stabilnego plonowania.

- Program ten dotyczy głównie odmian uprawianych na ziarno, ponieważ wymagają one coraz większej tolerancji na różnego rodzaju stresy – jak np. tolerancji na wiosenne chłody czy niedobory wody w okresie kwitnienia. A wiadomo – im odmiany bardziej odporne, tym plonowanie jest wyższe i bardziej stabilne – tłumaczyła Katarzyna Gallewicz.

Oprócz przyłożenia dużej wagi do tego, by rośliny nowych odmian kukurydzy były bardziej tolerancyjne na okresowe niedobory wody, czy wysoko plonowały na glebach piaszczystych i mozaikowatych, firma Bayer kładzie nacisk także na inne aspekty nowo wyhodowanych roślin.

- Jedną z cech braną pod uwagę przez naszych hodowców było tempo oddawania wody przez ziarno w ostatniej fazie dojrzewania. Jest to szczególnie ważne w dobie stale rosnących kosztów suszenia – dodaje meneger ds. uprawy kukurydzy.

Drugą z zaprezentowanych odmian była DKC 3204 – również średniowczesna, o FAO 240 w związku z czym można ją uprawiać na terenie całego kraju, zalecana do uprawy na glebach słabych, średnich i dobrych z ukierunkowaniem na kiszonkę. Jest to także pierwsza odmiana na polskim rynku wywodząca się z nowatorskiego programu hodowlanego Silo Extra, który z kolei skupia kreacje marki Dekalb wyróżniające się pod względem cech jakościowych kiszonki.

By odmiana została zakwalifikowana do programu Silo Extra, oprócz weryfikacji zgodności cech agrotechnicznych jak w przypadku odmian ziarnowych, hodowcy biorą pod uwagę trzy kluczowe parametry mające realny wpływ na zwiększenie wydajności mlecznej w żywieniu, czyli: wydajności suchej masy z hektara, strawność włókna oraz zawartość skrobi. Tyle jeśli chodzi o jakość, a co z wielkością plonowania tej odmiany?

- DKC 3204 to jedna z najnowszych odmian firmy Bayer, została zarejestrowana raptem roku temu w kilku krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy w trakcie analizy doświadczeń polowych przeprowadzonych w Polsce i w krótce podzielimy się wynikami z rolnikami – dodała Katarzyna Gallewicz.

Od przyszłego sezonu firma Bayer Crop Science wprowadza do katalogu odmian kukurydzy dwie nowe odmiany - DKC 3201 oraz DKC 3204. Z jakiego programu hodowlanego się wywodzą i czym charakteryzują się najnowsze kreacje? W jaki sposób i na jakich glebach najlepiej je uprawiać? Na te pytania odpowiedziała nam menadżer ds. kukurydzy - Katarzyna Gallewicz podczas konferencji ,,Narodowe Wyzwania w Rolnictwie".

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji konferencji ,,Narodowe Wyzwania w Rolnictwie"!