Według danych z szacunku wynikowego Głównego Urzędu Statystycznego powierzchnia uprawy zbóż ogółem wyniosła niespełna 8,5 mln ha i była niższa od ubiegłorocznej o 104,1 tys. ha. Ale za to o 1 proc. wyższa od średniej z lat 2001-2005. Plony zbóż ogółem oszacowano na 32,2 dt/ha, tj. o 2,6 dt/ha (o 7,5 proc.) mniej od uzyskanych w 2009 r.

Zbiory zbóż ogółem szacuje się na ok. 27,3 mln t, z kolei łączną powierzchnię zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi określono na ponad 8,1 mln ha.

Zboża intensywne (pszenicę, jęczmień i pszenżyto) zasiano na powierzchni prawie 4,8 mln ha. Były to jednak niższy areał w porównaniu do ubiegłorocznej powierzchni o 184,7 tys. ha. A udział powierzchni zbóż intensywnych w grupie zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniósł 59 proc.

Zbóż uprawianych intensywnie było więcej w porównaniu do 2009 r. o:
- pszenicy jarej - o 83,4 tys. ha (o 24,7 proc.),
- pszenżyta jarego - o 4,5 tys. ha (o 3,9 proc.).
Mniej uprawiano:
- pszenicy ozimej - o 23,5 tys. ha (o 1,2 proc.),
- jęczmienia ozimego - o 19,3 tys. ha (o 8,5 proc.),
- jęczmienia jarego - o 18,9 tys. ha (o 2 proc.),
- pszenżyta ozimego - o 210,8 tys. ha (o 15,6 proc.).

Zbóż uprawianych ekstensywnie (żyta, owsa i mieszanek zbożowych) zasiano ponad 3,3 mln ha, więcej o 67,6 tys. ha porównując z rokiem ubiegłym. W tej grupie zwiększył się areał uprawy mieszanek zbożowych jarych o 5,4 proc. i owsa o 2,6 proc. Zmniejszyła się za to powierzchnia uprawy mieszanek zbożowych ozimych o 18 proc., żyta o 0,1 tys. ha.