Zachodniopomorskie
Elewator Gryfice – parametry jakościowe zbóż konsumpcyjnych spełniają przede wszystkim pszenżyto ozime i żyto ozime. Natomiast pszenica ozima, mimo że spełnia wymagania pod względem gęstości to odznacza się niską zawartością białka, na poziomie 11,3-12 proc. Dotychczas dostarczone zboża są najczęściej wolne grzybów z rodzaju Fusarium, porażenie jest na poziomie 0,2-0,3 proc.

Wielkopolskie
Komplexmłyn Wągrowiec – w rejonie w 90 proc. ziarno zbóż zostało zebrane. Dostarczana do Wągrowca pszenica ozima ma wilgotność ziarna na poziomie 11-14 proc., gęstość ziarna pszenicy w stanie zsypowym 76-81, zawartość glutenu 28-33 proc., liczba opadania pszenicy 230-310 sek., Parametry skupowanego żyta ozimego: wilgotność ziarna na poziomie 11-14 proc., gęstość ziarna w stanie zsypowym 72-77, liczba opadania żyta 140-230 sek.

Kujawsko-pomorskie
Zakłady Przetwórstwa Zbożowo Młynarskiego Kruszwica – ziarno trafiające do skupu jest na ogół dość dobrej jakości. Gęstość ziarna jęczmienia w stanie zsypowym 64-69, gęstość ziarna owsa 48-52, gęstość ziarna pszenicy 76-82. Zawartość glutenu w ziarnie pszenicy ozimej na poziomie 34-36 proc., liczba opadania pszenicy 260-350, wilgotność ziarna 13-14,5 proc.
W skupie Elewarr Wąbrzeźno 70 proc. dotychczas skupionego ziarna zakwalifikowano na paszowe.

Mazowieckie
Elewarr Nowe Proboszewice. Dostarczane ziarno pszenicy ozimej w większości spełnia kryteria jakościowe ziarna na konsumpcję (ok. 10 proc. dotychczasowych dostaw przeznaczono na paszowe). Zwartość białka powyżej 12,5 proc. Gęstość ziarna pszenicy ozimej w stanie zsypowym 78-80, liczba opadania ok. 250 sek. Wilgotności ziarna 11-12 proc. U części dostawców wystąpiło spore na poziomie 3 proc. porażenie ziarna grzybami Fusarium – takie ziarno nie zostaje przyjęte.

Małopolskie
Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie - rejon cechuje się wysokim rozdrobieniem gospodarstw. Zakłady przy skupie pod uwagę biorą m.in. wyrównanie ziarna, z którym w tym sezonie dotychczas w dostarczonym materiale nie ma problemu. Pozostałe parametry także są zadowalające. Liczba opadania pszenicy ozimej ok. 300 sek. Zawartość glutenu 29-30 proc, w ziarnie pszenicy niskoglutenowej zawartość glutenu 21-25 proc.