Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zajmuje się m.in. oceną materiału siewnego, który następnie wykorzystywany jest przez plantatorów do siewu. Jednym ze sposobów zakwalifikowania plantacji nasiennych jest ich ocena polowa - na jej podstawie można się też dowiedzieć jaki jest areał produkcji danych odmian.

Z danych PIORiN wynika, że w roku 2014 zakwalifikowano do oceny polowej 2972 ha upraw kukurydzy nasiennej. Największą powierzchnię odnotowały takie odmiany jak: Glejt - 277 ha, Opoka - 196 ha, San - 166 ha.

Zakwalifikowane plantacje jęczmienia jarego zajmowały 11746 ha, z czego najwięcej: Kucyk - 951 ha, Ella - 863 ha, Eunova - 634 ha.

Uprawa owsa zwyczajnego wyniosła 3613 ha. Na pierwszym miejscu pod względem powierzchni uplasowała się odmiana Bingo - 1624 ha, na drugim Breton - 433 ha, a na trzecim - Haker - 151 ha. Trzeba zaznaczyć, że w ocenie polowej Inspekcji znalazło się też kilka odmian owsa nagoziarnistego - w sumie zakwalifikowano do badań prawie 93 ha i owies szorstki - 25 ha.

Areał uprawy nasiennej pszenicy jarej w tym roku wyniósł 5434 ha. Największą powierzchnię zajęły następujące odmiany: Tybalt - 1386 ha, Arabella - 607 ha, KWS Torridon - 325 ha.

Do oceny polowej zakwalifikowano 1641 ha pszenżyta jarego. Na pierwszym miejscu pod względem wielkości areału produkcji nasiennej znajdowała się odmiana Dublet - 610 ha, na drugim Nagano - 502 ha, a na trzecim Milewo - 342 ha. Z kolei odmiana Bojko (żyto) zajmowało 176 ha.