Od dostawców ziarna jęczmienia browarnego wymagane jest dostarczanie jednolitych i powtarzalnych jakościowo partii towaru, gdyż w dużym stopniu decyduje to o walorach smakowych produktu finalnego. Liczą się: zawartość białka, wyrównanie i wilgotność ziarna oraz jego energia kiełkowania.

Jakie kryteria musi spełnić ziarno jęczmienia browarnego?

Przetwórnie skupujące ziarno stawiają konkretne wymagania. Za odstępstwa potrącane są odliczenia za każdy procent. Warto pamiętać, że dobór odmian jęczmienia browarnego jest uwarunkowany przede wszystkim przez browary, które poddają je w tym kierunku rygorystycznym badaniom (...).