PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Jęczmień jary

W styczniu 2008 roku zarejestrowano trzy nowe odmiany jęczmienia, w tym dwie typu browarnego: Marthe i Signora oraz jedną typu pastewnego: Skarb. Na wniosek hodowcy w roku 2007 skreślono natomiast aż dziewięć odmian: Bolina, Rasbet, Hanka, Lailla, Rodion, Tolar, Prosa, Atol i Lot.Po powyższych zmianach krajowy rejestr jęczmienia jarego liczy 50 odmian, w tym 30 browarnych i 20 pastewnych. Na rynku nasiennym najbardziej popularne są obecnie odmiany: Stratus, Antek, Mauritia, Justina, Sebastian i Prestige – udział każdej z nich w kwalifikacji polowej w roku 2007 wynosił ponad 5 procent.

Plon odmian jęczmienia jarego

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Plon odmian jęczmienia jarego

Charakterystykę przedstawionych odmian opracowano na podstawie wyników doświadczeń przeprowadzonych przez COBORU w latach 2005–2007. Odmiany uszeregowano według roku wpisania do krajowego rejestru w obrębie danej grupy użytkowej, natomiast w tabeli według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki. Pominięto jedynie cztery odmiany typu browarnego – Brenda, Gwarek, Rudzik i Scarlett oraz siedem odmian typu pastewnego – Bies, Rabel, Rataj, Refren, Rodos, Start i Rastik, które z racji mniejszej już wartości gospodarczej i na ogół małego udziału w nasiennictwie nie były badane w ostatnich trzech latach.

Jęczmień jary jest zbożem o stosunkowo dobrej krzewistości. W doświadczeniach COBORU norma wysiewu wynosi 300 ziarn/m2 (gleby pszenne i żytnie bardzo dobre) lub 350 ziarn/m2 (gleby żytnie dobre i żytnie słabe). Przy uprawie jęczmienia na cele browarne stosuje się wyższą obsadę – 350 ziarn/m2. Ma to na celu ograniczenie zbyt intensywnego krzewienia roślin, które prowadzi do obniżenia masy 1000 ziarn i celności oraz wzrostu zawartości białka – ważnych cech przy tym kierunku użytkowania.

Określenia użyte w charakterystykach przedstawiają zakres zróżnicowania poszczególnych cech zarejestrowanych odmian jęczmienia jarego i nie pozwalają na porównanie wprost z odmianami innych gatunków. W opisie po nazwie odmiany podano rok rejestracji, a na końcu adres hodowcy lub jego pełnomocnika w przypadku odmian zagranicznych.

Odmiany typu browarnego

W krajowym rejestrze jest 30 odmian typu browarnego. Znaczny udział w tej grupie mają odmiany zagraniczne – obecnie jest ich 19. Na cele browarne uprawiana jest tylko część odmian tego typu. Są to na ogół odmiany najlepsze pod względem wartości technologicznej.

POLDEK (1999)
Odmiana o średniej wartości browarnej. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka – dość mała. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – średnie, zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – dość duża. Plenność –przeciętna.
Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin HBP, ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków.

STRATUS (1999)
Odmiana o średniej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – przeciętna. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce.

MADONNA (1999)
Odmiana o średniej do dobrej wartości  browarnej. Odporność na rdzę jęczmienia – średnia, na mączniaka, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – przeciętne, zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – duża. Plenność – dość słaba.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska, Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy.

SEZAM (2000)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie ziarna – dość dobre, zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – dość duża. Plenność – bardzo słaba.
Hodowca: Hodowla Roślin Szelejewo, 63-820 Piaski.

BLASK (2001)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – przeciętna, a na czarną plamistość – mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnia. Zawartość białka – przeciętna. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.    
Hodowca: Hodowla Roślin Smolice, Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin.

GRANAL (2001)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na rdzę jęczmienia i czarną plamistość – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – słaba.
Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin, Tulce, ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce.

ANNABELL (2001)
Odmiana o średniej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – przeciętna, na mączniaka, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: „PIAST” Hodowla Roślin Łagiewniki, Grupa Szelejewo, 88-150 Kruszwica.

BARKE (2001)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – przeciętna, a na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – dość mała. Plenność – słaba.
Pełnomocnik hodowcy: HR Smolice, Grupa IHAR.

BINAL (2002)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową i czarną plamistość – dość duża, na mączniaka, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – przeciętna. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – słaba.
Hodowca: PHR Tulce.

JOHAN (2002)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – słaba do bardzo słabej.     
Pełnomocnik hodowcy: DANKO Hodowla Roślin, Choryń, 64-005 Kościan.

JERSEY (2003)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnie. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – słaba.
Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Polska, ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań.

PHILADELPHIA (2003)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, a na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – przeciętne. Tolerancja na niskie pH gleby – dość mała. Plenność – średnia.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

PRESTIGE (2003)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na plamistość siatkową – dość mała. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka – przeciętna. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.     Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska, ul. Sadowa 10A, 87-148 Łysomice.

NADEK (2004)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, a na mączniaka i czarną plamistość – dość mała. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna – przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – dość duże. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Hodowca: PHR Tulce.

RYTON (2004)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka i plamistość siatkową – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – słaba.
Hodowca: HR Smolice, Grupa IHAR.

CLASS (2005)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – przeciętne. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

SEBASTIAN (2005)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka – dość mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – średni, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – słaba w roku 2007, dobra w poprzednich latach.
Pełnomocnik hodowcy: DLG Polska, ul. Objazdowa 1, 85-882 Bydgoszcz.

BASZA (2006)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka i plamistość siatkową – dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość – przeciętna, a na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – średnie. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość słaba.
Hodowca: HR Smolice, Grupa IHAR.

MAURITIA (2006)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnie. Zawartość białka – mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

TOUCAN (2006)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, a na czarną plamistość – dość mała. Rośliny są dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

ŻEGLARZ (2006)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – średnie. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

BEATRIX (2007)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, a na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – dość małe. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska,  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec.

NUEVO (2007)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała, a na plamistość siatkową – mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie ziarna – przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka – mała. Tolerancja na niskie pH gleby – dość mała. Plenność – dobra do bardzo dobrej.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

XANADU (2007)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – duża, na plamistość siatkową i czarną plamistość – dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – przeciętne. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska.

MARTHE (2008)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – duża do bardzo dużej, na rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętne. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska.

SIGNORA (2008)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – duża, na rynchosporiozę – dość duża, na rdzę jęczmienia – średnia, na plamistość siatkową – dość mała, a na czarną plamistość – mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

Odmiany typu pastewnego

Aktualnie zarejestrowanych jest 20 odmian typu pastewnego (w tym Rastik o ziarnie nieoplewionym). W uprawie na cele pastewne głównym kryterium wyboru odmiany jest plenność. W ostatnich trzech latach zarejestrowano kilka bardzo dobrze plonujących odmian, które wniosły

wyraźny postęp hodowlany w tej grupie odmian.

BOSS (1994)
Odporność na czarną plamistość – dość duża, na mączniaka, plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, a na rdzę jęczmienia – mała. Rośliny są wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie ziarna – średnie, zawartość białka – duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Hodowca: HR Smolice Grupa IHAR.

BRYL (1998)
Odporność na mączniaka i plamistość siatkową – dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie ziarna – dobre, zawartość białka – duża. Tolerancja na niskie pH gleby – dość duża. Plenność – dość słaba.
Hodowca: HR Smolice, Grupa IHAR.

ORTHEGA (1998)
Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – średnie. Tolerancja na niskie pH gleby – dość duża. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

ANTEK (2001)
 Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na czarną plamistość – dość mała, a na mączniaka – bardzo mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – średnie. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna. 
Pełnomocnik hodowcy: DANKO, HR Choryń.

JUSTINA (2001)
Odporność na mączniaka i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, a na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość słabe. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska.

WIDAWA (2005)
Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka – dość mała. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna – słabe do bardzo słabego, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

FRONTIER (2006)
Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka – dość mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – mała. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dobra do bardzo dobrej.
Pełnomocnik hodowcy: DLG Polska.

KIRSTY (2006)
Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna – słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska.

NAGRADOWICKI (2006)
Odporność na mączniaka – duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, a na rdzę jęczmienia – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnie. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Hodowca: PHR Tulce.

TOCADA (2006)
Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka – mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

MERCADA (2007)
Odporność na mączniaka, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

RUBINEK (2007)
Odporność na mączniaka – duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na rdzę jęczmienia – mała. Rośliny są wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna – dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Hodowca: HR Smolice Grupa IHAR.

SKARB (2008)
Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, a na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – przeciętna. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Hodowca: HR Strzelce, Grupa IHAR.

Listy odmian

Dodatkową pomoc przy wyborze odmiany do uprawy w danym rejonie stanowią „Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw". W roku 2007 odmianami zalecanymi do uprawy w największej liczbie województw były: Stratus, Justina, Blask, Antek, Sebastian i Orthega. W najbliższym czasie tworzone będą listy na rok 2008. Aktualne informacje zamieszczone będą na stronie www.coboru.pl

Źródło: "Farmer" 04/2008

Zobacz również:

Przegląd odmian: owies

Przegląd odmian: pszenica jara

Przegląd odmian: pszenżyto jare

Przegląd odmian: rzepakPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.218.67.1
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.