Odmiany, które znajdują się na Liście Zalecanych Odmian w danym regionie odznaczają się i wykazują dużą przydatność w ostatnich latach do uprawy w regionalnych warunkach. Głównym kryterium zamieszczenia odmiany na Liście Odmian Zalecanych jest wysokość i stabilność plonowania danego gatunku w danym województwie.

Prezentujemy Listy Zalecanych Odmian dla jęczmienia jarego według województw:

Dolnośląskie: Iron, Ella, KWS Olof, Suweren.
Kujawsko-Pomorskie: Ella, KWS Olof, Basic, Soldo, KWS Atrika, Penguin.
Lubelskie: Iron, Ella, KWS Olof, Suweren, Basic, Soldo, Oberek, KWS Atrika.
Lubuskie: Ella, KWS Olof, Basic, Conchita, Soldo, Oberek, KWS Atrika, Penguin.
Łódzkie: Iron, Ella, KWS Olof, Suweren, Skald, Kucyk, Stratus, Soldo, Oberek, Hajduczek, KWS Orphelia, KWS Atrika, Penguin.
Małopolskie: Iron, Ella, KWS Olof, Suweren, Basic, Atico, Soldo, Oberek, Raskud.
Mazowieckie: Iron, Ella, Natasia, Kucyk, Soldo, Tocada, Fariba, KWS Atrika.
Opolskie: Iron, Ella, KWS Olof, Conchita, Rubinek, Blask, Mercada.
Podkarpackie: Iron, Ella, KWS Olof, Suweren, Basic, Skald, Stratus, Raskud.
Podlaskie: Iron, Ella, Suweren, Skald, Kucyk, Soldo.
Pomorskie: Iron, Ella, KWS Olof, Natasia, Soldo.
Śląskie: Iron, Ella, KWS Olof, Suweren, Basic, Natasia, Kucyk, Soldo, KWS Atrika, Penguin, KWS Dante (wstępna rekomendacja).
Świętokrzyskie: Iron, Ella, KWS Olof, Basic, Natasia, Skald, Soldo, Oberek.
Warmińsko-Mazurskie: Iron, Ella, KWS Olof, Natasia, Soldo, Oberek, Olimpic, KWS Atrika.
Wielkopolskie: Iron, Ella, KWS Olof, Natasia, Penguin.
Zachodnio-Pomorskie: KWS Olof, Basic, Soldo, Penguin, Argento.

Odmiany jęczmienia jarego:

Argento-odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna dość słabe, zawartość białka w ziarnie dość mała, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO HR.
Atico-odmiana pastewna, odporność na rynchosporiozę - dość duża, na mączniaka, czarną plamistość i plamistość siatkową - średnia, na rdzę jęczmienia - dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętne. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin HBP.
Basic-odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość dość duża, na rdzę jęczmienia średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO HR
Ella-odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i czarną plamistość dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO HR
Iron-odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na rdzę jęczmienia i czarną plamistość dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 12 dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO HR.
Fariba-odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego - dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę, czarną plamistość - średnia, na plamistość siatkową dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej odporności nawyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość słabe, zawartość białka w ziarnie dość duża. Zgłaszający: Saaten-Union Polska
Kucyk-odmiana typu pastewnego. Plenność dobra, odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i czarną plamistość -dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę - średnia. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO HR
Hajduczek-odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na czarną plamistość - dość mała, na rdzę jęczmienia, plamistość siatkową, rynchosporiozę i mączniaka prawdziwego średnia. Rośliny niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża. Wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Hodowli Roślin Strzelce
KWS Atrika-odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i czarną plamistość - średnia, na plamistość siatkową i rynchosporiozę dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Duża masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna dość dobre, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duże. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: KWS Lochow Polska
KWS Olof-odmiana typu pastewnego. Odporność na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość - dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - średnia. Rośliny średnio wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: KWS Lochow Polska.
Mercada-odmiana typu pastewnego. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia - dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby dość duża. Plenność dobra do bardzo dobrej. KWS Lochow Polska.
Natasia-odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rdzę jęczmienia - dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO HR
Oberek-odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na czarną plamistość dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia średnia, na rynchosporiozę dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość duża, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce
Penguin-odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra . Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej przeciętnej. Odporność na mączniaka prawdziwego - dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość słabe. Zawartość białka w ziarnie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO HR
Raskudo-odmiana typu pastewnego. Plenność - dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki - przeciętny. Odporność na wszystkie podstawowe choroby - średnia. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna - dość duże, gęstość ziarna w stanie zsypnym - duża. Zawartość białka w ziarnie - dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice
Rubinek-odmiana typu pastewnego. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną mała, na pozostałe choroby średnia. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka dość duża. Plenność dość dobra. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice.
Skald-odmiana pastewna o dobrej plenności. Odporność na mączniaka i plamistość siatkową dość mała, na pozostałe choroby średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętne. Zawartość białka w ziarnie mała. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce.
Skarb- dmiana bardzo dobrze plonująca. Bardzo dobra wartość paszowa. Posiada dobrą tolerancję na zakwaszenie gleby. Charakteryzuje się bardzo dużą gęstością ziarna w stanie zsypnym. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce
Soldo-odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego - dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duże. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: Saaten-Union Polska
Stratus-odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Zdrowotność przeciętna. Rośliny o średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Ziarno o dużej masie 1000 ziaren, przeciętnym wyrównaniu i dość małej zawartości białka. Plonuje dobrze, i z tej racji zalecana jest także do uprawy na cele pastewne. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce
Suweren-odmiana typu pastewnego. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - średnia, na czarną plamistość - dość mała, na mączniaka prawdziwego - mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie mała. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce
Tocada-odmiana typu pastewnego. Odporność na rynchosporiozę i czarną plamistość średnia, na mączniaka, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej. Zgłaszający: KWS Lochow Polska
Blask-odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na ważniejsze choroby przeciętna, jedynie na czarną plamistość - mała do bardzo małej. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka dość mała. Plenność dość dobra. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice.
Conchita-odmiana typu browarnego, o dobrej wartości technologicznej. Odporność na rdzę jęczmienia - dość duża, mączniaka, rynchosporiozę, plamistość siatkową i czarną plamistość - średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Zgłaszający: KWS Lochow Polska
KWS Dante-odmiana typu browarnego, o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość - dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę - średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, zawartość białka w ziarnie i wyrównanie ziarna - średnie. Plenność dobra do bardzo dobrej. Zgłaszający: KWS Lochow Polska.
KWS Orphelia-odmiana typu browarnego, o dobrej wartości technologicznej. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Odporność na mączniaka prawdziwego - dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia, na rdzę jęczmienia - dość mała. Rośliny niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, zawartość białka w ziarnie dość mała, wyrównanie ziarna - dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: KWS Lochow Polska
Olympic-odmiana typu browarnego, o dobrej wartości browarnej. Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość mała, zawartość białka w ziarnie i wyrównanie ziarna - średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby słaba. Hodowca: RAGT Semences Polska.