Po powyższych zmianach krajowy rejestr jęczmienia jarego liczy 50 odmian, w tym 30 browarnych i 20 pastewnych. Na rynku nasiennym najbardziej popularne są obecnie odmiany: Stratus, Antek, Mauritia, Justina, Sebastian i Prestige – udział każdej z nich w kwalifikacji polowej w roku 2007 wynosił ponad 5 procent.

Plon odmian jęczmienia jarego

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Plon odmian jęczmienia jarego

Charakterystykę przedstawionych odmian opracowano na podstawie wyników doświadczeń przeprowadzonych przez COBORU w latach 2005–2007. Odmiany uszeregowano według roku wpisania do krajowego rejestru w obrębie danej grupy użytkowej, natomiast w tabeli według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki. Pominięto jedynie cztery odmiany typu browarnego – Brenda, Gwarek, Rudzik i Scarlett oraz siedem odmian typu pastewnego – Bies, Rabel, Rataj, Refren, Rodos, Start i Rastik, które z racji mniejszej już wartości gospodarczej i na ogół małego udziału w nasiennictwie nie były badane w ostatnich trzech latach.

Jęczmień jary jest zbożem o stosunkowo dobrej krzewistości. W doświadczeniach COBORU norma wysiewu wynosi 300 ziarn/m2 (gleby pszenne i żytnie bardzo dobre) lub 350 ziarn/m2 (gleby żytnie dobre i żytnie słabe). Przy uprawie jęczmienia na cele browarne stosuje się wyższą obsadę – 350 ziarn/m2. Ma to na celu ograniczenie zbyt intensywnego krzewienia roślin, które prowadzi do obniżenia masy 1000 ziarn i celności oraz wzrostu zawartości białka – ważnych cech przy tym kierunku użytkowania.

Określenia użyte w charakterystykach przedstawiają zakres zróżnicowania poszczególnych cech zarejestrowanych odmian jęczmienia jarego i nie pozwalają na porównanie wprost z odmianami innych gatunków. W opisie po nazwie odmiany podano rok rejestracji, a na końcu adres hodowcy lub jego pełnomocnika w przypadku odmian zagranicznych.

Odmiany typu browarnego

W krajowym rejestrze jest 30 odmian typu browarnego. Znaczny udział w tej grupie mają odmiany zagraniczne – obecnie jest ich 19. Na cele browarne uprawiana jest tylko część odmian tego typu. Są to na ogół odmiany najlepsze pod względem wartości technologicznej.

POLDEK (1999)
Odmiana o średniej wartości browarnej. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka – dość mała. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – średnie, zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – dość duża. Plenność –przeciętna.
Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin HBP, ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków.

STRATUS (1999)
Odmiana o średniej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – przeciętna. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce.

MADONNA (1999)
Odmiana o średniej do dobrej wartości  browarnej. Odporność na rdzę jęczmienia – średnia, na mączniaka, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – przeciętne, zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – duża. Plenność – dość słaba.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska, Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy.

SEZAM (2000)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie ziarna – dość dobre, zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – dość duża. Plenność – bardzo słaba.
Hodowca: Hodowla Roślin Szelejewo, 63-820 Piaski.

BLASK (2001)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – przeciętna, a na czarną plamistość – mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnia. Zawartość białka – przeciętna. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.    
Hodowca: Hodowla Roślin Smolice, Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin.

GRANAL (2001)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na rdzę jęczmienia i czarną plamistość – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – słaba.
Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin, Tulce, ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce.

ANNABELL (2001)
Odmiana o średniej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – przeciętna, na mączniaka, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: „PIAST” Hodowla Roślin Łagiewniki, Grupa Szelejewo, 88-150 Kruszwica.

BARKE (2001)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – przeciętna, a na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – dość mała. Plenność – słaba.
Pełnomocnik hodowcy: HR Smolice, Grupa IHAR.

BINAL (2002)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową i czarną plamistość – dość duża, na mączniaka, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – przeciętna. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – słaba.
Hodowca: PHR Tulce.

JOHAN (2002)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – słaba do bardzo słabej.     
Pełnomocnik hodowcy: DANKO Hodowla Roślin, Choryń, 64-005 Kościan.

JERSEY (2003)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnie. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – słaba.
Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Polska, ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań.

PHILADELPHIA (2003)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, a na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – przeciętne. Tolerancja na niskie pH gleby – dość mała. Plenność – średnia.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

PRESTIGE (2003)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na plamistość siatkową – dość mała. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka – przeciętna. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.     Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska, ul. Sadowa 10A, 87-148 Łysomice.

NADEK (2004)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, a na mączniaka i czarną plamistość – dość mała. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna – przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – dość duże. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Hodowca: PHR Tulce.

RYTON (2004)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka i plamistość siatkową – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – słaba.
Hodowca: HR Smolice, Grupa IHAR.

CLASS (2005)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – przeciętne. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

SEBASTIAN (2005)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka – dość mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – średni, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – słaba w roku 2007, dobra w poprzednich latach.
Pełnomocnik hodowcy: DLG Polska, ul. Objazdowa 1, 85-882 Bydgoszcz.

BASZA (2006)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka i plamistość siatkową – dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość – przeciętna, a na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – średnie. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość słaba.
Hodowca: HR Smolice, Grupa IHAR.

MAURITIA (2006)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnie. Zawartość białka – mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

TOUCAN (2006)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, a na czarną plamistość – dość mała. Rośliny są dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

ŻEGLARZ (2006)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – średnie. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

BEATRIX (2007)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, a na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – dość małe. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska,  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec.

NUEVO (2007)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała, a na plamistość siatkową – mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie ziarna – przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka – mała. Tolerancja na niskie pH gleby – dość mała. Plenność – dobra do bardzo dobrej.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

XANADU (2007)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – duża, na plamistość siatkową i czarną plamistość – dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – przeciętne. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska.

MARTHE (2008)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – duża do bardzo dużej, na rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętne. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska.

SIGNORA (2008)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – duża, na rynchosporiozę – dość duża, na rdzę jęczmienia – średnia, na plamistość siatkową – dość mała, a na czarną plamistość – mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

Odmiany typu pastewnego

Aktualnie zarejestrowanych jest 20 odmian typu pastewnego (w tym Rastik o ziarnie nieoplewionym). W uprawie na cele pastewne głównym kryterium wyboru odmiany jest plenność. W ostatnich trzech latach zarejestrowano kilka bardzo dobrze plonujących odmian, które wniosły

wyraźny postęp hodowlany w tej grupie odmian.

BOSS (1994)
Odporność na czarną plamistość – dość duża, na mączniaka, plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, a na rdzę jęczmienia – mała. Rośliny są wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie ziarna – średnie, zawartość białka – duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Hodowca: HR Smolice Grupa IHAR.

BRYL (1998)
Odporność na mączniaka i plamistość siatkową – dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie ziarna – dobre, zawartość białka – duża. Tolerancja na niskie pH gleby – dość duża. Plenność – dość słaba.
Hodowca: HR Smolice, Grupa IHAR.

ORTHEGA (1998)
Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – średnie. Tolerancja na niskie pH gleby – dość duża. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

ANTEK (2001)
 Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na czarną plamistość – dość mała, a na mączniaka – bardzo mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – średnie. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna. 
Pełnomocnik hodowcy: DANKO, HR Choryń.

JUSTINA (2001)
Odporność na mączniaka i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, a na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość słabe. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska.

WIDAWA (2005)
Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka – dość mała. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna – słabe do bardzo słabego, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

FRONTIER (2006)
Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka – dość mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – mała. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dobra do bardzo dobrej.
Pełnomocnik hodowcy: DLG Polska.

KIRSTY (2006)
Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna – słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska.

NAGRADOWICKI (2006)
Odporność na mączniaka – duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, a na rdzę jęczmienia – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnie. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Hodowca: PHR Tulce.

TOCADA (2006)
Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka – mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

MERCADA (2007)
Odporność na mączniaka, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

RUBINEK (2007)
Odporność na mączniaka – duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na rdzę jęczmienia – mała. Rośliny są wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna – dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Hodowca: HR Smolice Grupa IHAR.

SKARB (2008)
Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, a na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – przeciętna. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Hodowca: HR Strzelce, Grupa IHAR.

Listy odmian

Dodatkową pomoc przy wyborze odmiany do uprawy w danym rejonie stanowią „Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw". W roku 2007 odmianami zalecanymi do uprawy w największej liczbie województw były: Stratus, Justina, Blask, Antek, Sebastian i Orthega. W najbliższym czasie tworzone będą listy na rok 2008. Aktualne informacje zamieszczone będą na stronie www.coboru.pl

Źródło: "Farmer" 04/2008

Zobacz również:

Przegląd odmian: owies

Przegląd odmian: pszenica jara

Przegląd odmian: pszenżyto jare

Przegląd odmian: rzepak