Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał Wstępne wyniki plonowania odmian zbóż jarych w doświadczeniach porejestrowych za rok 2019. Jak konkretnie wypadł w nim jęczmień jary, bo pszenica jara dała niższe plony niż w latach poprzednich, o czym napisaliśmy TUTAJ.

Wzorzec dla jęczmienia jarego w 2019 r. stanowiły takie odmiany jak: RGT Planet, Avatar, Runner; 2018 – RGT Planet, Runner, Radek; 2017 – RGT Planet, Olympic, Soldo, Radek.

Warto wiedzieć, że procent przeanalizowanych doświadczeń z roku 2019 to 79 proc. Odmiany z Krajowego Rejestru niebadane w trzech ostatnich latach:typ browarny– Beatrix (5,10o), Blask (5,55 o), Bordo (7,35o), Granal (6,05o), (Marthe (6,75o), Prestige (5,90o), Xanadu (6,70o);typ pastewny– Bryl, Justina, Kormoran, Nagradowicki, Rubinek, Rufus, Skarb. Wyniki odmian: KWS Fabienne, SU Lolek, RGT Baltic, Uta, Basic, Kucyk, Oberek i Gawrosz, badanych w roku 2019 tylko w nielicznych doświadczeniach wybranych województw będą przedstawione wyłącznie w ujęciu rejonowym w wersji z wszystkich doświadczeń.

Plon wzorca dla przeciętnego poziomu agrotechniki a1 wyniósł dla jęczmienia jarego w 2019 r. 59,5 dt/ha, w roku 2018 był on nieznacznie wyższy i kształtował się na poziomie 61,6 dt/ha, a w roku 2017 – 69,7 dt/ha. Podobnie sytuacja wygląda w wypadku wysokiego poziomu agrotechniki a2. Plon wzorca w 2019 wyniósł dla a2: 67,3 dt/ha, w 2018 r. 67,9 dt/ha, a w 2017 – 79,9 dt/ha.

Wśród odmian o typie browarnym najlepiej poradziły sobie odmiany Esma (a1 – 102 proc. wzorca, a2 – 100 proc. wzorca) i RGT Planet (a1 – 100 proc. wzorca, a2 – 101 proc. wzorca).

Naukowcy przebadali też wskaźnik jakości browarnej. Przypominamy, że sala oceny tej wartości jest dziewięciostopniowa, gdzie 3,00-4,24 – średnia; 4,25-5,49 – średnia do dobrej; 5,50-6,74 – dobra; 6,75-7,99 – dobra do bardzo dobrej; 8,00-9,00 – bardzo dobra.

Najwyższe wyniki wartości browarnej uzyskały takie odmiany jak:
- RGT Baltic – 8,10ᵒ,
- Accordine – 7,95ᵒ,
- Uta – 7,95ᵒ,
- RGT Planet – 7,80ᵒ,
- KWS Fabienne – 7,40ᵒ,
- Esma – 7,00ᵒ.

Wśród odmian typu pastewnego najwyżej plonowały na poziomie a1:
- Bente – 104 proc. wzorca,
- MHR Fajter – 103 proc. wzorca,
- Etolie – 101 proc. wzorca.
Dla poziomu a2 odmiany pastewne jęczmienia jarego najwyżej plonujące w 2019 r to:
- Bente – 104 proc. wzorca,
- Etoile – 101 proc. wzorca,
- Mecenas – 101 proc. wzorca.