PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Jęczmień ozimy

Autor:

Dodano:

Tagi:

W roku 2008 zarejestrowano dwie nowe odmiany jęczmienia ozimegoW krajowym rejestrze od kilku już lat utrzymuje się stosunkowo duży udział odmian zagranicznych. Obecnie jest ich 13, czyli ponad 68 proc., i jest to największy udział spośród wszystkich gatunków zbóż (nie uwzględniając kukurydzy).

Jęczmień ozimy jest zbożem o stosunkowo dobrej krzewistości. W doświadczeniach COBORU norma wysiewu zależy od kompleksu glebowego. Na glebach kompleksów pszennych wysiewa się 350 ziarn/m2, na kompleksie żytnim bardzo dobrym – 400, a na kompleksie żytnim słabym – 450, bez różnic dla przedstawianych poniżej odmian zarejestrowanych.

Odmiany opisano na podstawie wyników doświadczeń Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej z lat 2005–2007, prowadzonych na dwóch poziomach agrotechniki – przeciętnym i wysokim (zwiększone o 40 kg N/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem). Charakterystyka odmian zawiera oceny ważniejszych cech rolniczo-użytkowych z przeciętnego poziomu agrotechniki, w porównaniu ze średnią dla wszystkich zarejestrowanych odmian jęczmienia ozimego. Charakterystyki odmian uszeregowano według roku wpisania do krajowego rejestru, natomiast w tabeli według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki. Przy nazwie odmiany, w nawiasie, podano rok wpisania do krajowego rejestru, a na końcu adres hodowcy lub jego pełnomocnika w przypadku odmian zagranicznych. W tabeli i opisach pominięto pastewną odmianę Horus, gdyż nie była ona badana w latach 2005–2007.

GIL (1990)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na rynchosporiozę – średnia, na plamistość siatkową i czarną plamistość – dość mała, na rdzę jęczmienia – mała, a na mączniaka – bardzo mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka w ziarnie – duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – bardzo słaba.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin.

TIFFANY (1999)

Odmiana typu browarnego, o kłosie dwurzędowym. Wartość technologiczna ziarna średnia (3,80°). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia, a na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym – duża do bardzo dużej. Zawartość białka w ziarnie – duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – bardzo słaba.

Pełnomocnik hodowcy: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

BOMBAY (2001)

Odmiana typu pastewnego, o kłosie dwurzędowym. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na rdzę jęczmienia i czarną plamistość – dość mała, a na mączniaka – mała. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – bardzo duża, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – duża. Zawartość białka w ziarnie – duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – bardzo słaba.

Pełnomocnik hodowcy: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

BAŻANT (2002)

Odmiana typu pastewnego, o dość dużej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – średnia, na rynchosporiozę – dość mała, na plamistość siatkową i czarną plamistość – mała, a na rdzę jęczmienia – mała do bardzo małej. Rośliny są o średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna – słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – mała. Zawartość białka w ziarnie – duża. Tolerancja na zakwaszenie pH gleby – średnia. Plenność – bardzo słaba.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

LOMERIT (2002)

Odmiana typu pastewnego, o dość dużej mrozoodporności. Odporność na czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na mączniaka i rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała. Plenność – dość dobra.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska, Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy.

BURSZTYN (2003)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – średnia, na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia dość mała, na rynchosporiozę – mała, a na czarną plamistość – mała do bardzo małej. Rośliny są o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – bardzo słaba.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

MERLOT (2003)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka i rdzę jęczmienia – duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża. Rośliny są wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnia. Zawartość białka w ziarnie – przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – dobra, do bardzo dobrej.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska,

ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec.

TRAMINER (2003)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętne. Zawartość białka w ziarnie – dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – dobra.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska, Wągrowiec.

ROSITA (2005)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka w ziarnie – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska, Wągrowiec.

BARTOSZ (2006)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, na mączniaka i rynchosporiozę – mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka w ziarnie – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – słaba do bardzo słabej.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

MAYBRIT (2006)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – mała. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska, Wągrowiec.

NICKELA (2006)

Odmiana typu browarnego, o kłosie dwurzędowym. Wartość technologiczna ziarna średnia (3,90O). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na mączniaka – duża, na czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny są bardzo niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – średni, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka w ziarnie – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – dość dobra.

Pełnomocnik hodowcy: SW Seed, ul. Terenowa 6g, 52-231 Wrocław.

EPOQUE (2007)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – dobra do bardzo dobrej.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska, ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec.

FRIDERICUS (2007)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na plamistość siatkową i rynchosporiozę – duża, na mączniaka i rdzę jęczmienia – dość duża, a na czarną plamistość – średnia. Rośliny są przeciętnej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka w ziarnie – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – dobra do bardzo dobrej.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska, Kondratowice.

KARAKAN (2007)

Odmiana typu pastewnego, o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka – średnia, na rynchosporiozę – dość mała, na plamistość siatkową i czarną plamistość – mała. Rośliny są o przeciętnej wysokości i małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – bardzo mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – dość duża. Plenność w roku 2005 – bardzo dobra (odmiana niebadana w latach 2006–2007).

Hodowca: Hodowla Roślin Szelejewo, Szelejewo Drugie 1, 63-820 Piaski.

SCARPIA (2007)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową – średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała, a na mączniaka – mała. Rośliny są dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – średnia, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – przeciętna. Plenność – dobra do bardzo dobrej.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska, Wągrowiec.

AMARENA (2008)

Odmiana typu pastewnego o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową – średnia. Rośliny są przeciętnej wysokości i średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – dobra do bardzo dobrej.

Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska, Wągrowiec.

WINTMALT (2008)

Odmiana typu browarnego, o kłosie dwurzędowym. Wartość technologiczna ziarna średnia do dobrej (4,25O). Mrozoodporność dość mała. Odporność na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na mączniaka – średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność na tle wszystkich zarejestrowanych odmian jęczmienia ozimego – bardzo słaba (poniżej odmiany Nickela, ale wyraźnie powyżej Tiffany).

Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska, Kondratowice.

źródło: Framer 13/2008Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.234.211.61
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.