Z wielu regionów kraju płyną sygnały o ponadprzeciętnych plonach jęczmienia ozimego. Wysokie plony uzyskano także w doświadczeniach wykonywanych w stacjach COBORU w ramach programu - Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

W doświadczeniach tych jęczmień ozimy na poziomie a2 plonował najwyżej od trzech lat. Plon wzorca (w 2017 r. wzorcem jest średni plon odmian: KWS Kosmos, SU Melania, Titus) na poziomie a1 (przeciętny poziom agrotechniki) wyniósł – 85,8 dt/ha, z kolei w roku 2016 – 76,7 dt/ha, a w roku 2015 – 86,0 dt/ha (w 2015r. wzorzec stanowiły odmiany Souleyka, SU Melania, Titus). Na poziomie a2 czyli na wysokim poziomie agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) uzyskano plon wzorca  103,9 dt/ha, w roku 2016– 87,7 dt/ha, w roku 2015 – 96,9 dt/ha.

Poniżej podajemy listę najwyżej plonujących odmian jęczmienia ozimego (w nawiasie podano uzyskany plon wzorca w roku 2016 i 2015):

Na poziomie agrotechniki a1:

1. Jakubus - 107 proc. wzorca (110, 106)
2. KWS Astaire - 104 proc. wzorca (103, 108)
3. Arenia - 102 proc. wzorca (103, 104)
4. Antonella - 102 proc. wzorca (99, 100)
5. SU Elma - 101 proc. wzorca (96, 103)
6. KWS Kosmos - 101 proc. wzorca (109, 109)
7. SU Melania - 101 proc. wzorca (102, 100)
8. Zenek - 100 proc. wzorca (100, 102)

Na poziomie agrotechniki a2:

1. Jakubus - 105 proc. wzorca (113, 103)
2. KWS Astaire - 104 proc. wzorca (107, 110)
3. KWS Kosmos - 101 proc. wzorca (109, 109)
4. Arenia - 101 proc. wzorca (105, 104)
5. Antonella - 100 proc. wzorca (98, 102)
6. SU Melania - 100 proc. wzorca (96, 101)
7. SU Elma - 99 proc. wzorca (96, 103)

 W zestawieniu COBORU podane są także wyniki dla plonowania jęczmienia dwurzędowego (wszystkie powyżej odmiany są wielorzędowe). Najlepiej w tej grupie plonował SU Vireni 93 proc. wzorca. Jedyna badana odmiana jęczmienia ozimego browarnego Vincenta plonowała na poziomie 90 proc. wzorca. Po założeniu doświadczeń została ona jednak skreślona z Krajowego Rejestru.