Lista Odmian Zalecanych na rok 2017 składa się z czternastu pozycji. Opracowana została na podstawie wyników Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych.

Najczęściej poleconymi odmianami są Titus i Zenek, następnie KWS Meridian i Antonella. LOZ jęczmienia nie zostało w tym roku ustalone dla województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

Poniżej przedstawiamy LOZ jęczmienia ozimego przygotowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych na obszarze poszczególnych województw.

Dolnośląskie: KWS Meridian, Antonella, Souleyka, Scarpia.

Kujawsko-pomorskie: Titus, Zenek, KWS Meridian, Antonella, SU Melania.

Lubelskie: Titus, Zenek, SU Melania, Souleyka, Henrietta.

Lubuskie: Titus, KWS Meridian, KWS Kosmos, SU Elma, Henriette.

Łódzkie: Titus, Zenek, SU Melania.

Mazowieckie: Titus, Zenek, KWS Meridian, Antonellla, KWS Kosmos.

Opolskie: Titus, Holmes, KWS Kosmos, SU Vireni, Fridericus.

Podkarpackie: Zenek, KWS Meridian, Antonella, SU Melania, Holmes.

Podlaskie: Titus, Zenek, KWS Meridian, Holmes, Souleyka.

Pomorskie: Zenek, KWS Meridian, Antonella, SU Melania, Holmes.

Śląskie: Titus, Zenek, KWS Meridian, Antonella, SU Melania, KWS Kosmos.

Warmińsko-mazurskie: Titus, Zenek.

Wielkopolskie: Titus, Zenek, KWS Meridian, Antonella, Holmes, SU Elma.

Zachodniopomorskie: Titus, Zenek, Antonella, SU Melania, KWS Kosmos, SU Elma.