Jęczmień ozimy jest gatunkiem, który może zaplonować podobnie jak pszenica ozima. Niestety, w porównaniu do pozostałych zbóż odznacza się najniższą mrozoopordnością. By poszczególne odmiany tego gatunku mogły uwydatnić swój wysoki potencjał plonowania, muszą przede wszystkim przetrwać zimę. Na warunki przezimowania tego zboża mamy niewielki wpływ. Możemy jednak zwiększyć na to szanse, wybierając do siewu odpowiednią odmianę. Z pomocą w dokonywaniu wyborów przychodzą Listy Odmian Zalecanych opracowywane przez COBORU. Są one tworzone na podstawie wyników doświadczeń PDO i polecane do siewu w poszczególnych województwach. Wybierając odmianę, wystarczy kierować się rekomendacjami tworzonymi dla regionu, w którym położone jest nasze gospodarstwo.

Do siewu na rok 2017 najczęściej polecaną odmianą jest Titus oraz Zenek (w 11 województwach), następnie KWS Meridian (9 województw) oraz Antonella (8 województw). Największy wybór odmian mają rolnicy z województwa podkarpackiego i śląskiego (odpowiednio po 8 i 7 odmian). Niestety, z podpowiedzi nadal nie mogą korzystać rolnicy z województwa świętokrzyskiego oraz małopolskiego, gdyż dla tych regionów takich list jak dotąd nie utworzono.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę odmian (wg COBORU), które w bieżącym roku w poszczególnych województwach na LOZ pojawiły się po raz pierwszy. Wymieniamy także te, które wstępnie zarekomendowano.

Titus (w Krajowym Rejestrze od 2012 r.) - odmiana pastewna o kłosie wielorzędowym. W 2017 roku pojawiła się na liście w województwie lubuskim. Plonowanie na poziomie wzorca lub poniżej. Zimotrwałość oceniona na 5,0 (w skali 9-stopniowej). Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia - dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny wysokie (około 110 cm), o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - dość późny, dojrzewania - przeciętny. Masa 1000 ziaren - dość duża, wyrównanie ziarna - średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym - duża. Zawartość białka w ziarnie - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska.

Zenek (KR 2013) - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. W 2017 r. po raz pierwszy na LOZ pojawiła się w województwach: podkarpackim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Plenność dobra (w okolicy wzorca). Zimotrwałość 5,5. Odporność na mączniaka prawdziwego - dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - średnia, na ciemnobrunatną plamistość - dość słaba. Rośliny średniej wysokości (98 cm), o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren poniżej średniej, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnia. Hodowca: DANKO HR

KWS Meridian (KR 2011) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego. W 2017 r. trafiła na LOZ w województwie lubuskim Plonowanie w okolicach wzorca. Zimotrwałość - 5,0. Odporność na rynchosporiozę, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia - przeciętna, na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość - poniżej średniej. Rośliny średniej wysokości (100 cm) i odporności na wyleganie ocenianej poniżej średniej. Termin kłoszenia i dojrzewania - przeciętny. Masa 1000 ziaren - dość duża, wyrównanie ziarna - dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym - średnia. Zawartość białka w ziarnie - średnia. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska.

SU Melania (KR 2013) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego. W 2017 roku pojawiła się na LOZ w województwach: śląskim oraz zachodniopomorskim. Plenność na przeciętnym poziomie. Zimotrwałość - 4,5. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość - przeciętna. Rośliny średniej wysokości (100 cm) o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - przeciętny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie - średnia. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska.

KWS Kosmos (KR 2015) - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. W roku 2017 po raz pierwszy zarekomendowana w województwach: lubuskim, wstępnie także w mazowieckim, opolskim, śląskim, zachodniopomorskim. Plenność wysoka, zarówno na poziomie a1 oraz na a2 powyżej wzorca. Zimotrwałość - 5,0. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę - średnia, na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie przeciętne. KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

SU Elma (KR 2014) - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Po raz pierwszy w 2017 roku zarekomendowano tą odmianę w województwach: lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, wstępnie także w woj. podkarpackim. Plenność dobra. Zimotrwałość 5,0. Odporność na mączniaka prawdziwego, ciemnobrunatną plamistość oraz plamistość siatkową - dość duża, na rynchosporiozę - poniżej średniej. Rośliny o średniej wysokości (99 cm), o przeciętnej odporności na wyleganie. Wyrównanie ziarna - dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

Henriette (KR 2011) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego. W 2017 r. po raz pierwszy trafiła na LOZ w woj. lubuskim. Plenność poniżej lub w okolicy wzorca. Zimotrwałość - 5,0. Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i czarną plamistość - przeciętna. Rośliny średniej wysokości (98 cm) o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - wczesny, dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - średnia, wyrównanie ziarna - średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym - przeciętna. Zawartość białka w ziarnie - średnia. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska.

Quadriga (KR 2015) - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Do siewu na rok 2017 zarekomendowano ją w woj. lubuskim. Plenność dobra. Zimotrwałość 5,0. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, ciemnobrunatną plamistość - średnia, rynchosporiozę - dość duża, na rdzę jęczmienia - dość mała. Rośliny wysokie (105 cm) o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie. Hodowca: Secobra Recherches SAS, reprezentant w Polsce - HR Danko.

Artykuł ukazał się w sierpniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"