Cena jęczmienia jest obecnie w wielu badanych przez nas punktów skupu zbliżona do ceny pszenicy. Bardzo często tona tego ziarna kosztuje 650 zł, ale są też miejsca, gdzie jest ona bardzo zaniżona i kształtuje się na poziomie 550 zł. Drogie jest też pszenżyto, które kosztuje nawet 620 zł/t netto, średnia jednak w tym tygodniu dla tego gatunku to 570 zł/t netto.

W cennikach figuruje też kukurydza sucha, której cena oscyluje wokół 600 zł/t netto. Mokre ziarno w cennikach występuje już bardzo rzadko, bo i mało zostało go już na polach. Średnia cena rzepaku z kolei wynosi obecnie 1540 zł/t netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 8 grudnia 2017 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A. (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- kukurydza mokra – 350.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 645,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień konsumpcyjna – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 485,
- rzepak – 1550,
- gryka – 1100,
- kukurydza mokra – 420.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 620-680,
- żyto konsumpcyjne - 600.

Osadkowski S.A.
- pszenica – 640,
- jęczmień – 500,
- soja – 1400,
- kukurydza mokra – 410.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień paszowy – 620,
- kukurydza sucha – 600,
- kukurydza mokra – 400.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- jęczmień konsumpcyjny – 650.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- pszenica paszowa – 580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 675-700,
- pszenica paszowa – 650,
- żyto konsumpcyjne – 530-560,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień konsumpcyjna – 680,
- jęczmień paszowy – 660,
- owies – 430-440,
- rzepak – 1570,
- kukurydza sucha – 605,
- kukurydza mokra – 380,
- łubin – 830,
- bobik – 730.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowa – 510,
- pszenżyto – 540,
- jęczmień paszowy – 530,
- owies – 430,
- kukurydza mokra - 380.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 600,
- pszenżyto – 550,
- kukurydza mokra – 390,
- rzepak – 1550.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 690,
- żyto konsumpcyjne – 590.

Agroland
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 670,
- jęczmień konsumpcyjny – 640,
- pszenżyto - 600.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 640,
- żyto konsumpcyjne – 530.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- pszenica paszowa – 640,
- jęczmień paszowy – 600,
-
- kukurydza sucha - 600.

Boferm Górki
- pszenica – 630,
- żyto - 504,
- pszenżyto – 542,
- jęczmień - 620,
- owies – 420-457,
- kukurydza sucha – 620,
- kukurydza mokra – 350.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 670-700,
- pszenica paszowa – 640,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 540,
- jęczmień paszowy – 540,
- rzepak – 1530,
- bobik – 720. .

Agrii-Mag
- pszenżyto – 570.

Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 650,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowe – 520,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,
- jęczmień paszowy – 640,
- pszenżyto – 580,
- kukurydza sucha – 600,
- rzepak – 1580.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 680-690,
- pszenica paszowa – 680,
- żyto konsumpcyjne – 580,
- żyto paszowe – 570,
- pszenżyto – 620,
- jęczmień paszowy – 650,
- owies – 520,
- rzepak – 1570,
- kukurydza sucha – 610,
- rzepak – 1570.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- pszenica paszowa – 655,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- żyto paszowe – 540,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień – 620,
- rzepak – 1590,
- kukurydza mokra – 370,
- kukurydza sucha – 600.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- żyto konsumpcyjne – 540.