W cennikach dominują ceny ziarna tych zebranych w 2018 r. (tylko dwa skupy podały cenniki ze zbiorów 2019 r.). Wyjątkiem jest cena jęczmienia, która przeważnie podawana jest ze zbiorów tegorocznych – waha się ona od 530 do 580 zł/t netto (te powyżej 600 zł dotyczą zbiorów 2018 r.).

Tylko do jednego z badanych przez nas skupów dotarła już partia ziarna jęczmienia, mimo iż, jak informowaliśmy TUTAJ tzw. małe żniwa ruszyły na zachodzie kraju. Jakość nie jest znana. Można za to zaobserwować, że z powodu bardzo wysokich temperatur, zboża bardzo szybko dojrzewają i tracą na jakości.

Nieliczne też skupy podają cenę rzepaku, ale ta na przestrzeni ostatniego miesiąca nie zmieniła się i oscyluje wokół 1490 zł/t netto.

Inaczej sytuacja wygląda w zbożach. Porównując dzisiejsze ceny z tymi sprzed pięciu tygodni (z 23 maja 2019 r.) widać ogromne spadki. Dotyczą one wszystkich gatunków zbóż, a najbardziej jęczmienia. Obecnie jego średnia cena wynosi 560 zł/t netto, a ponad miesiąc wcześniej kształtowała się ona na poziomie ok. 700 zł/t netto. Pszenica konsumpcyjna potaniała na przestrzeni tego czasu o średnio 80 zł na tonie, pszenica paszowa o 60 zł/t, żyto konsumpcyjne o 50, żyto paszowe o 30, a pszenżyto o 70.

Wiele firm wstrzymuje się ze skupem i czeka na partie ziarna z nowych zbiorów.

A jakie u Was są ceny w skupach i jak przebiegają żniwa? Czy już się zaczęły?

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 27 czerwca 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Teresin)
- pszenica konsumpcyjna – 770,
- żyto – 695.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 700.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica – 680,
- żyto – 650.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 630,
- jęczmień paszowy – 560,
- pszenżyto – 560.

Gol Pasz
- pszenica – 720,
- pszenżyto – 620,
- jęczmień – 600.

ZPZM Kruszwica
- pszenica – 670,
- jęczmień – 570,
- żyto – 620.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa - 620.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 660-680,
- pszenica paszowa – 640,
- rzepak – 1500,
- groch - 720.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- żyto konsumpcyjne – 580.

Boferm Górki
- pszenica – 635,
- żyto – 598,
- pszenżyto – 635,
- jęczmień – 635,
- owies – 504-523,
- kukurydza sucha – 600,
- łubin – 800,
- rzepak – 1439.

Elewator Jabłowo
- pszenica – 680-710,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto – 560.

Rol Prem
- jęczmień – 550.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 690,
- pszenica paszowa – 660,
- jęczmień – 580,
- pszenżyto – 610,
- żyto paszowe – 620,
- żyto konsumpcyjne – 670,
- owies – 630,
- kukurydza – 650.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 670,
- żyto paszowe – 600,
- żyto konsumpcyjne – 600,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień - 550,
- rzepak - 1470.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 620,
- kukurydza – 640,
- jęczmień – 530.

Street Retail
- rzepak – 1550.