Na wschodzie kraju jęczmień wysiewać powinno się do 15 września, w centralnej Polsce do 18, a w zachodniej do 20 września. Co w sytuacji, kiedy z powodu warunków pogodowych, np. opadów deszczu jak ma to miejsce w tym sezonie, przesunie się termin siewu?

Trzeba wiedzieć, że jęczmień wysiany późno w warunkach krótkiej jesieni rośnie wolno, dodatkowo słabo się krzewi i niedostatecznie hartuje przed zimą. Ale pogodę, jak wiadomo, trudno przewidzieć. W takim wypadku z powodu potencjalnie gorszego przezimowania, wykształcenia mniejszej liczby kłosów wskutek krótszego okresu wegetacji, osiąga się słabszy plon.

Warto pamiętać, że późny siew wymaga zwiększenia obsady o 10-15 proc. W optymalnym terminie siewu wynosi ona 330–450 ziarniaków na m2, co stanowi masę 145-195 kg ziarna na ha.

Jak wynika z metodyki integrowanej produkcji jęczmienia większej tolerancyjności na opóźnienie siewu sprzyja lepsza zimotrwałość niektórych odmian oraz ich zdolność do silniejszego krzewienia się.

Poniżej przedstawiamy listę odmian jęczmienia ozimego o najwyższej skali zimotrwałości (skala 9 st., gdzie 9 oznacza ocenę najkorzystniejszą, 5 średnią, natomiast 1 najmniej korzystną). Zestawienie jest oparte o dane Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (porównanie odmian pod względem wybranych cech - zimotrwałość):

- Bażant 6
- Fridericus 6

- Kobuz 5.5
- Zenek 5.5

- Zita 5
- SU Elma 5
- SU Vireni 5
- Titus 5
- Kaylin 5
- Quadriga 5
- Scarpia 5
- KWS Kosmos 5
- KWS Meridian 5
- Lomerit 5
- Maybrit 5
- Henriette 5
- Jakubus 5
- Antonella 5
- Arenia 5.

- Przeprowadzone doświadczenia w naszych stacjach doświadczalnych w Niemczech pokazują, że opóźnienie terminu siewu o 2 do 3 tygodni od optymalnego dla regionu nie powoduje utraty plonu. Z uwagi na krótszy okres wegetacji jaki mamy w Polsce zalecamy przesunięcie terminu siewu w zakresie od 1 do maksymalnie 2 tygodni w stosunku do zalecanego w regionie. Jak pokazują wyniki doświadczenia (poniżej) plon ziarna dla odmian w opóźnionych terminach siewu był wyższy niż z terminów optymalnych. Plantacje z późniejszych siewów były w mniejszym stopniu narażone na wczesne infekcje chorobowe, jak również zmniejszało się ryzyko nadmiernego zagęszczenia na plantacji. Późniejsze terminy siewu jęczmienia ozimego to również ograniczanie ryzyka wystąpienia chorób wirusowych przenoszonych przez mszyce – podała KWS Zboża.

Wyniki plonowania terminy siewu 2015-2016:
- optymalny termin siewu KWS Astaire – 102,8 dt/ha,
- opóźniony termin siewu KWS Astaire – 108,4 dt/ha,
- optymalny termin siewu KWS Kosmos – 99,5 dt/ha,
- opóźniony termin siewu KWS Kosmos – 102,1 dt/ha.

Źródło: Doświadczenia KWS LOCHOW GMBH; 2015-2016, 6 lokalizacji, ilość wysiewu dla optymalnego terminu 260 z/m ((24-26.09), późnego 350 z/m (8-14.10)