Niektóre wytwórnie ograniczają skup ziarna zbóż w oczekując na kukurydzę z tegorocznych zbiorów. Przetwórcy kupują kukurydzę węgierską i słowacką, bo naszej krajowej jest jeszcze niewiele. Ceny kształtują się na poziomie 450–460 zł/t za suche ziarno, natomiast tona mokrego wynosi około 220 zł.

Ceny pszenicy paszowej wynoszą 430–450 zł/t. Według Tadeusza Szymańczaka – członka Mazowieckiej Izby Rolniczej, wzrost podaży kukurydzy krajowej powinien wywrzeć presję na ceny ziarna pszenicy w najbliższych tygodniach.

Cena pszenżyta wynosi 340–350 zł/t, jęczmienia – 340–370 zł/t (ceny netto, loco magazyn kupującego).

Źródło: RGŻ/IZP/MIR