Informacje przesłane do nas przez KAS nie są wyczerpujące. Podano nam, że Krajowa Administracja Skarbowa wdrożyła procedury w oddziałach celnych zlokalizowanych na drogowych i kolejowych polsko-ukraińskich przejściach granicznych.

Jakie prace KAS w związku z tranzytem zboża z Ukrainy?

- Polegają one na obligatoryjnym nakładaniu zamknięć urzędowych, w odniesieniu do ładunków zboża i nasion oleistych przewożonych w transporcie drogowym (samochodowym) w procedurze tranzytu do polskich i unijnych portów morskich – poinformowało portal farmer.pl Biuro Komunikacji i Promocji.

Co ciekawe, podano też interesujące dane dotyczące transportu kolejowego.

- Na środki transportu w transporcie kolejowym zamknięcia nakładane są przez przewoźnika, a zadaniem organu celnego jest sprawdzenie tych zamknięć. Numery plomb przewoźnika strona ukraińska wpisuje do listu przewozowego SMGS. W wyniku ustaleń ze stroną ukraińską zamknięcia te będą przez polskie organy celne uznawane – poinformował nas KAS.

Wyjaśniamy, że SMGS to Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy. Generalnie międzynarodowy transport koleją jest regulowany wieloma przepisami i dyrektywami. Jednym z najważniejszych praw opracowanych przez OSŻD – Organizację Współpracy Kolei jest SMGS, czyli Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy. SMGS reguluje warunki przewozów towarowych. Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy stosowany jest w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR i Dalekim Wschodem.

Jakie zasady tranzytu zboża z Ukrainy

Przypominamy, że jak wynika ze wspólnego oświadczenia ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy po spotkaniu w Warszawie 3.03.2023 r. ustalono, że zasady tranzytu ukraińskich zbóż i nasion oleistych przez terytorium Polski od 8 marca 2023 r. będą odbywać się w następujący sposób:

  • W celu usprawnienia i uszczelnienia tranzytu ukraińskich zbóż i nasion oleistych przez terytorium Polski od 8 marca 2023 r. w oddziałach celnych zlokalizowanych na polsko-ukraińskich przejściach granicznych będą obligatoryjnie nakładane zamknięcia urzędowe (plomby celne) na środki transportu drogowego.
  • W przypadku transportu kolejowego przewoźnik będzie miał obowiązek nałożenia plomb na każdy wagon. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na polsko-ukraińskich przejściach granicznych będą kontrolować te plomby.
  • Zamknięcia urzędowe będą zdejmowane przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w trzech polskich portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Świnoujście).
  • W przypadku, gdy towar będzie przewożony tranzytem do innych p.cz. UE, zamknięcia urzędowe będą zdejmowane w licencjonowanych punktach składowania zlokalizowanych w tych krajach. Wówczas zapis o przybyciu ładunku do zadeklarowanego miejsca, celem zdjęcia plomby, będzie dostępny poprzez system NCTS.
  • W przypadku tranzytu do portów lub innych państw członkowskich UE pod warunkiem zastosowania zamknięć urzędowych nie będą przeprowadzane kontrole przez polską Inspekcję Weterynaryjną.
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy deklarowanym a faktycznym miejscem rozładunku towaru strona ukraińska wykluczy spedytorów, którzy dopuścili się takich nieprawidłowości, z dalszych operacji przewozowych.

Jak dowiedzieliśmy się 14 marca z resortu rolnictwa „oświadczenie ministrów ma charakter polityczny i wymaga doprecyzowania i zoperacjonalizowania przez służby celne obu krajów”.

Co na to branża?

Eksperci związani z rynkiem byli bardzo powściągliwi i sceptyczni w ocenie tego typu planów. Poniżej dokładne artykuły i opinie. Wypowiadała się dla nas na ten temat Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej i Mirosław Marciniak, niezależny analityk rynków InfoGrain.