W kwietniu wyniósł on około 538 000 ton, co stanowiło 1,7-krotność ilości pszenicy sprzedanej na rynku światowym w tym samym miesiącu poprzedniego sezonu.

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego sezonu eksport pszenicy z kraju wyniósł około 4,8 mln ton; rok do roku i było to o 21 proc. więcej. Był on też o 2 proc więcej niż w całym sezonie 2019/2020.

W sezonie 2020/2021 trzy najważniejsze kraje importujące – Uzbekistan, Tadżykistan i Afganistan – zwiększyły swoje zakupy pszenicy kazachskiej odpowiednio do około 2,77 mln ton, 839 300 ton i 485 800 ton. Natomiast Chiny, które importowały mniej od lipca 2020 do marca 2021, zwiększyły import w kwietniu br. do ponad 48 100 ton, czyli 15 razy więcej niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego.