Światowy system żywnościowy stoi w obliczu poważnych zagrożeń i niepewności wynikających w szczególności z wojny na Ukrainie, gdzie w najbliższej przyszłości mogą pojawić się również kwestie bezpieczeństwa żywnościowego.

Większa produkcja zbóż w Unii Europejskiej

Konkretne decyzje będą zależeć od wyborów dokonywanych przez państwa członkowskie i rolników. Finalnie ma to zmaksymalizować zdolność produkcyjną UE w zakresie zbóż spożywczych.

Szacuje się, że w porównaniu z dzisiejszą produkcją uda się przywrócić produkcję o 1,5 miliona hektarów. Każda tona zbóż wyprodukowanych w UE pomoże zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe na całym świecie - czytamy w komunikacie KE. 

Odstępstwa w unijnej polityce rolnej

Jak czytamy dalej, ze względu na znaczenie norm GAEC (dobrych warunków rolniczych i środowiskowych) dla celów zachowania potencjału gleby i poprawy bioróżnorodności w gospodarstwie w ramach długoterminowego zrównoważenia sektora oraz utrzymania potencjału produkcji żywności, odstępstwo jest tymczasowe, ograniczone do roku składania wniosków 2023 i ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne do rozwiązania problemów związanych z globalnym bezpieczeństwem żywnościowym, wynikających z rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, a zatem z wyłączeniem siewu roślin, które są zwykle wykorzystywane do karmienia zwierząt (kukurydza i soja).

Podjęta decyzja jest wynikiem starannego wyważenia między globalną dostępnością żywności i przystępnością cenową z jednej strony a ochroną bioróżnorodności i jakości gleby z drugiej strony.

Ekoschematy i Zielony Ład 

Jak czytamy dalej w komunikacie, KE dalej chce być mocno zaangażowana w realizację celów Zielonego Ładu. Wniosek przewiduje, że państwa członkowskie korzystające z odstępstw będą musiały promować ekoschematy  i środki rolno-środowiskowe przewidziane w ich programach strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). 

Zdaniem długoterminowa rentowność europejskiego systemu żywnościowego ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE.