Powodem jest to, że globalne rynki zbóż są bardzo ściśle połączone w sieć. Oznacza to również, że spodziewane problemy z uprawami w USA, prowadzą do niedoboru globalnej podaży i lepszych możliwości sprzedaży dla Europejczyków. W rezultacie lokalne ceny zboża również korzystają z wzrostów w USA.

W prognozie z czerwca Komisja Europejska oszacowała, że ​​zbiory i plony mogą być nieco wyższe. Zatem prognozy zbiorów osiągają stosunkowo wysokie wartości w porównaniu z rokiem poprzednim i przekraczają długoterminową średnią. Nowe europejskie zbiory zbóż (w tym kukurydzy) są obecnie szacowane przez KE na nieco ponad 311 mln ton. Byłoby to o 2 mln ton więcej niż oczekiwano w poprzednim miesiącu i około 21,5 mln ton lub o 7 proc. więcej niż w poprzednim roku. Jednocześnie byłby to największe zbiory zbóż od 2015 roku. KE oczekuje znacznego wzrostu zapasów końcowych zbóż nawet o 7 mln ton do 55 mln ton. Oczekuje się jednak, że eksport wzrośnie o niecałe 7 mln ton do 38,5 mln ton.

W przypadku pszenicy zwyczajnej KE spodziewa się znacznego wzrostu areału w porównaniu z rokiem poprzednim o około 775 tys. hektarów do około 23,84 mln ha. Średnie plony pszenicy szacuje się na nieco wyższe niż w poprzednim miesiącu, czyli na 6,03 t/ha. Powoduje to, że nowe zbiory pszenicy w Europie mają wynieść 143,8 mln ton.

W porównaniu z poprzednim miesiącem jest to wzrost o 2,5 miliona ton, a w porównaniu z rokiem poprzednim byłby to silny wzrost o 15,2 miliona ton, czyli prawie 12 procent. Znacznie zatem więcej pszenicy będzie dostępnych na eksport w następnym roku gospodarczym. Komisja zakłada, że europejski eksport pszenicy miękkiej wzrośnie o 4,4 mln ton do około 25,5 mln ton. To byłby plus jednej piątej. Oczekuje się, że końcowe zapasy wzrosną o 4,6 mln ton.

Oczekuje się jednak, że wykorzystanie pszenicy w paszach zwierzęcych zmniejszy się o 1,3 mln ton ze względu na większe zbiory innych zbóż. Ceny pszenicy na nowe zbiory na rynku kontraktów terminowych wynoszą obecnie nieco poniżej 185 euro za tonę. Przyczyną skoku cenowego jest trwający wzrost cen w USA.

Komisja szacuje areał jęczmienia pod nowe zbiory na 12,4 mln hektarów. Dotyczy to łącznie jęczmienia jarego i ozimego. W porównaniu z poprzednim rokiem powierzchnia jęczmienia jest wzrosła o 77 tys. ha. Plony jęczmienia są obecnie szacowane na 4,92 t / ha.

Dałoby to całkowite zbiory poniżej 61 mln ton. To prawie 5 mln ton jęczmienia więcej niż w poprzednim sezonie. W nowym sezonie KE przewiduje, że eksport jęczmienia w nadchodzącym sezonie ma być bardzo dobry i wynieść 8,8 mln ton, w porównaniu z 7,0 mln ton w bieżącym sezonie gospodarczym. Oczekuje się, że zużycie jęczmienia na paszę będzie o około 3 mln ton wyższe niż w poprzednim sezonie.