Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,85 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,21 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,72 t/ha, wobec 4,06 t/ha w 2018 r., czyli o 16 proc. więcej niż w 2018 r. i 2,9 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,04 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,19 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 0,91 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,88 t/ha, wobec 2,41 t/ha w 2018 r., czyli o 20 proc. więcej niż w 2018 r. i 0,2 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,93 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,36 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,64 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,38 t/ha wobec 3,78 t/ha w 2018 r., czyli 16 proc. więcej niż w 2018 r. i 1,3 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,02 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,16 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,67 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,68 t/ha, wobec 3,17 t/ha w 2018 r., czyli o 16 proc. więcej niż w 2018 r. i o 0,9 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,20 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,13 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Finlandii – 1,50 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,99 t/ha wobec 2,58 t/ha w 2018 r., czyli o 16 proc. więcej niż w 2018 r. i 3 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,19 t/ha.