Prognozy zostały obniżone dla wszystkich upraw, a na korektę w dół wpływ miały warunki pogodowe. Prognoza dla zbóż ozimych utrzymuje się powyżej średniej 5-letniej, ale dla wszystkich zbóż spadła nieco poniżej średniej 5-letniej z uwagi na znaczne korekty w dół prognoz kukurydzy na ziarno.

KE przewiduje w br. średnie plony pszenicy w wysokości 5,57 t/ha wobec 5,90 t/ha w roku wcześniejszym co stanowi spadek o 5,6 proc, jednak wobec średniej z pięciu lat notowany jest wzrost o 2,5 proc. Według raportu najwyższe plony pszenicy osiągną Irlandia 9,18 t/ha, Belgia 8,76 t/ha, Holandii 8,85 t/ha, Wielka Brytania 8,07 t/ha, Niemcy 7,66 t/ha, dalej Dania 7,34 t/ha i Francja 7,25 t/ha.

Dla jęczmienia plony przewidziane są na poziomie 4,61 t/ha co stanowi spadek o 6 proc. wobec roku poprzedniego, gdzie plony wynosiły 4,91 t/ha. Także tu w odniesieni do średniej z pięciu lat oznacza to jednak wzrost o 2,6 proc. Najwyższe plony wskazane są dla Belgii 8,72 t/ha, Irlandii 7,97 t/ha, Francji 6,70 t/ha, Niemiec 6,46 t/ha, Holandii 6,14 t/ha.

Plony pszenżyta w krajach Unii mają osiągnąć średnią wielkość 4,18 t/ha co stanowi spadek o 7,7 proc. wobec 4,53 t/ha z roku poprzedniego, oznacza to wzrost w odniesieniu do średniej z pięciu lat o 0,6 proc. Z raportu wynika, że najwyższe plony pszenżyta w tym roku osiągną Szwecja 5,67 t/ha potem Dania 5,66 t/ha, Niemcy 6,29 t/ha, Austria 5,29 t/ha, Francja 5,04 t/ha.

Plony kukurydzy na ten rok oceniane są na poziomie 6,71 t/ha i jest to spadek aż o 16,9 proc. wobec 8,07 t/ha z roku ubiegłego, jednocześnie oznacza to też spadek wobec średniej z pięciu lat (7,02 t/ha) o 4,4 proc. Według raportu MARS najwyższe plony kukurydzy w 2015 roku będą w Grecji na poziomie 11,38 t/ha, dalej w Holandii 10,77 t/ha, Belgi 10,60 t/ha, Hiszpanii 11,09 t/ha. Niemcy mają osiągnąć 9,62 t/ha, a Austria 9,49 t/ha.