O ile szkody spowodowane obecną suszą dla jęczmienia ozimego i prawdopodobnie również dla pszenicy nie powinny być wielkie. Jednak ryzyko jest znacznie większe w przypadku kukurydzy a także w przypadku roślin okopowych, a także łąk i pastwisk.

W przypadku pszenicy zwyczajnej KE oczekuje obecnie znacznego wzrostu areału uprawy w porównaniu z rokiem poprzednim o około 740 tys. ha do około 23,80 mln ha. Średnie plony pszenicy szacuje się na nieco niższej niż w poprzednim miesiącu, czyli na 5,98 ton / ha.
Zbiory pszenicy w UE prognozowane są na 142,3 mln ton. W porównaniu z poprzednim miesiącem jest to o 1,5 mln ton, ale z poprzednim rokiem ma być wzrost o 13,2 mln ton lub ponad 10 proc. W rezultacie więcej pszenicy ma być dostępnej na eksport w sezonie gospodarczym 2019/2020.

KE szacuje, że unijny eksport pszenicy miękkiej wzrośnie o 4,5 mln ton do około 25,5 mln ton. Oczekuje się jednak, że ostateczne zasoby wzrosną tylko o 2,5 mln ton. Wykorzystanie pszenicy w paszach zwierzęcych zmniejszy się o 0,7 mln ton ze względu na wzrost uprawy innych gatunków zbóż.
Areał jęczmienia na nowe zbiory szacuje się obecnie na 12,4 mln ha. W porównaniu z poprzednim rokiem powierzchnia uprawy jęczmienia jest 74 tys. ha większa. Średni plon jęczmienia szacuje na 4,85 ton / ha, czyli nieco mniej niż przed miesiącem.

Zbiory jęczmienia oczekiwane są na poziomie nieco poniżej 60 mln ton. To o około 4 mln ton jęczmienia więcej niż w ubiegłym roku, ale o 1 mln mniej niż oczekiwano przed miesiącem. KE nie różnicuje szacunków dla jęczmienia ozimego i jarego.

KE szacuje, że eksport jęczmienia w nowym sezonie wyniesie 8,8 mln ton, w porównaniu do 7,3 mln ton na koniec sezonu gospodarczego 2018/2019. Oczekuje się, że zużycie paszowe jęczmienia będzie o 3 mln ton większe niż w poprzednim roku. Końcowe zapasy mają wzrosnąć o prawie 1 mln ton do 6,9 mln ton.

KE szacuje powierzchnię uprawy kukurydzy na ziarno na 8,8 mln ha. W porównaniu z poprzednim rokiem została ona powiększona o 488 tys. ha. Średnie plony kukurydzy mają wynieść 7,95 ton/ ha.
Pozwala to szacować nowe zbiory kukurydzy na ziarno na 69,3 mln ton, czyli o 0,4 mln ton więcej niż w poprzednim roku, ale też nieco poniżej 2,0 mln ton więcej niż w poprzedniej prognozie. KE szacuje, że import kukurydzy w nowym sezonie wyniesie 15,5 mln ton, w porównaniu z 24 mln ton w końcu sezonu gospodarczego 2018/2019.

Oczekuje się, że zużycie paszowe kukurydzy będzie na tym samym poziomie, co w roku poprzednim, czyli na poziomie 64 mln ton. Oczekuje się, że końcowe zapasy skurczą się o mniej niż 1,0 mln ton do 26 mln ton.