Rosja

Pszenica ozima

Prognoza plonowania w 2021 r. wynosi średnio 3,56 t/ha, wobec 3,77 t/ha w 2020 r., czyli o 5,4 proc. mniej niż w 2020 r. i 4,2 proc. mniej niż wynosi średnia 5-letnia.

Pszenica jara

Prognoza plonowania w 2021 r. wynosi średnio 1,50 t/ha, wobec 1,87 t/ha w 2020 r., czyli o 20 proc. mniej niż w 2020 r. i 15 proc. mniej niż wynosi średnia 5-letnia.

Jęczmień ozimy

Prognoza plonowania w 2021 r. wynosi średnio 4,07 t/ha, wobec 3,19 t/ha w 2020 r., czyli o 28 proc. więcej niż w 2020 r. i 6,1 proc. więcej niż wynosi średnia 5-letnia.

Jęczmień jary

Prognoza plonowania w 2021 r. wynosi średnio 1,88 t/ha, wobec 2,45 t/ha w 2020 r., czyli o 17 proc. mniej niż w 2020 r. i 24 proc. mniej niż wynosi średnia 5-letnia.

Kukurydza na ziarno

Prognoza plonowania w 2021 r. wynosi średnio 5,56 t/ha, wobec 5,10 t/ha w 2020 r., czyli o 9 proc. więcej niż w 2020 r. i 6,8 proc. więcej niż wynosi średnia 5-letnia.

Ukraina

Pszenica ogółem

Prognoza plonowania w 2021 r. wynosi średnio 4,64 t/ha, wobec 3,80 t/ha w 2020 r., czyli o 22 proc. więcej niż w 2020 r. i 16 proc. więcej niż wynosi średnia 5-letnia.

Jęczmień ozimy

Prognoza plonowania w 2021 r. wynosi średnio 4,40 t/ha, wobec 3,27 t/ha w 2020 r., czyli o 35 proc. więcej niż w 2020 r. i 27 proc. więcej niż wynosi średnia 5-letnia.

Jęczmień jary

Prognoza plonowania w 2021 r. wynosi średnio 3,27 t/ha, wobec 3,18 t/ha w 2020 r., czyli o 2,9 proc. więcej niż w 2020 r. i 5,3 proc. więcej niż wynosi średnia 5-letnia.

Kukurydza na ziarno

Prognoza plonowania w 2021 r. wynosi średnio 7,65 t/ha, wobec 5,62 t/ha w 2020 r., czyli o 36 proc. więcej niż w 2020 r. i 17 proc. więcej niż wynosi średnia 5-letnia.

Rzepak

Prognoza plonowania w 2021 r. wynosi średnio 2,79 t/ha, wobec 2,30 t/ha w 2020 r., czyli o 21 proc. więcej niż w 2020 r. i 9,1 proc. więcej niż wynosi średnia 5-letnia.