W swojej pierwszej kompleksowej prognozie zbiorów na 2019 r. KE szacuje, że areał uprawy pszenicy miękkiej, jęczmienia ozimego, kukurydzy na ziarno i żyta będzie powiększony.

Spodziewane są spadki zbiorów w przypadku jęczmienia jarego, owsa i pszenżyta. Obszar uprawy rzepaku jest mniejszy ze względu na niekorzystne warunki pogodowe ubiegłej jesieni.

Plony zbóż i rzepaku są obecnie szacowane przez KE na średnim poziomie. Na przykład prognozy plonów z często powiększonym areałem uprawy zbóż dają dość wysoki poziom zbiorów.

Obecnie całkowite zbiory zbóż w UE (w tym kukurydzy) szacowane są przez KE na niecałe 309 mln ton. Byłoby to o 19 mln ton lub o 6 procent więcej niż w poprzednim roku. Jednocześnie byłby to drugie największe w historii żniwa w UE. Eksport i zapasy wobec tego znacznie powinny wzrosnąć.

W przypadku pszenicy miękkiej KE spodziewa się zwiększenia areału o około 850 tys. ha do około 23,1 mln ha. Średnie plony pszenicy szacuje się na 5,9 t /ha. Pozwala to na prognozowanie zbiorów pszenicy w Europie w 2019 r. na nieco poniżej 141 mln ton. W porównaniu z poprzednim rokiem byłby to wzrost o 12 mln ton lub ponad 9 procent i trzeci największy plon pszenicy w historii.

Oznacza to, że w następnym sezonie gospodarczym znacznie więcej pszenicy będzie dostępne na eksport. KE szacuje, że europejski eksport pszenicy miękkiej wzrośnie o 7,5 mln ton do 25,5 mln ton. To byłby wzrost o ponad 40 procent. Oczekuje się, zatem, że ostateczne zapasy będą stosunkowo stabilne, a stosowanie pszenicy, jako paszy powinno pozostać raczej niezmienione z powodu rosnącej produkcji innych zbóż.

Komisja szacuje areał uprawy jęczmienia pod nowe zbiory na 12,6 mln ha bez różnicowania na jęczmień ozimy i jary. Jednak większość danych wskazuje na wyraźną ekspansję uprawy jęczmienia ozimego na obszarach uprawy rzepaku, które nie zostały obsiane jesienią i planowane zmniejszenie powierzchni uprawy jęczmienia letniego. Zatem całkowita powierzchnia uprawy jęczmienia będzie prawie niezmieniona w porównaniu z poprzednim rokiem. 

Średnie plony jęczmienia wynoszą obecnie 4,9 t / ha, co pozwala szacować całkowity zbiór ponad na 60 mln ton, czyli o 4 mln ton więcej niż w 2018 r. Komisja ocenia, że eksport jęczmienia wyniesie 9 mln ton, w porównaniu z 7,5 mln ton w obecnym sezonie. Szacuje się też, że końcowe zapasy znacznie wzrosną z 6 mln ton do prawie 11 mln ton.