Sytuacja co do stopnia zaawansowania żniw w kraju wygląda różnie w zależności od regionu. Opady deszczu miały odpuścić, ale niestety stało się inaczej. Nadal przeszkadzają zebrać zboże.

Przez sytuację pogodową obniża się jakość ziarna.

- Szczególnie spada liczba opadania - mówi dyrektor KFPZ.

Również nie najlepiej jest z wilgotnością.

- Ale rolnicy posiadający suszarnie starają się zebrać nawet wilgotne ziarno i dosuszać w suszarniach - dodaje Joanna Leśniewska.